تالیکوتا

معرف

شهر کوچکی‌ در دکن‌ مرکزی‌ سده‌های‌ میانه‌
متن
تالیکوتا ، شهر کوچکی‌ در دکن‌ مرکزی‌ سده‌های‌ میانه‌. امروزه‌ در منطقة‌ بیجاپور * از ایالت‌ کرناتک‌ در هند ( ¨31 ْ16 عرض‌ شمالی‌ و ¨20 ْ76 طول‌ شرقی‌) قرار دارد، و شهرت‌ آن‌ ازینروست‌ که‌ مرکز تجمع‌ پایگاههای‌ نظامی‌ نیروهای‌ متحد سلطان‌نشینهای‌ جنوب‌ هند (عادل‌ شاهیان‌، برید شاهیان‌، قطب‌ شاهیان‌ و نظام‌ شاهیان‌) بوده‌ است‌. همة‌ این‌ نیروهای‌ مسلمان‌ حدود پنجاه‌ کیلومتر به‌ سمت‌ جنوب‌ رود کریشنا و روستاهای‌ رکشسه‌ و تنگدی‌ پیشروی‌ کردند، از رود گذشتند و در نقطه‌ای‌ در بیست‌ کیلومتری‌ جنوب‌ کریشنا، پس‌ از چندین‌ کشمکش‌ با نیروهای‌ وجیانگر در روستایی‌ به‌ نام‌ بَنّیکَتّی‌ درگیر شدند. این‌ نبرد تاریخی‌ به‌ احتمال‌ زیاد در 20 جمادی‌الا´خره‌ 972 رخ‌ داد و به‌ نبرد تالیکوتا معروف‌ شد، اگرچه‌ در اصل‌ می‌باید نبرد بنّیکتّی‌ نامیده‌ می‌شد. در این‌ نبرد، سپاه‌ وجیانگر شکست‌ خورد و حاکم‌ هشتاد سالة‌ هندوی‌ آن‌، راما راجا، به‌ دست‌ فاتح‌ نظام‌ شاهی‌ به‌ قتل‌ رسید.منابع‌:Imperial gazetteer of India, XXXIII 214; R. C. Majumdar, ed., The history and culture of the Indian people. VII. The Mughul empire , Bombay 1974, 424-426; H. K. Sherwani, " The site of the so-called Battle of Ta ¦l ¦âko ¦ta ¦", Jnal. Pak. Hist. Soc., V, 111 ff.; idem, "Tilingana under Ibra ¦hl ¦m Qut ¤b Sha ¦h", Jnal. Indian hist. (1957), 359-384; H. K. Sherwani and P. M. Joshi, eds., History of medieval Deccan ( 1295-1724 ), H ¤aydara ¦ba ¦d 1973, I, 128 no. 179, 247-248, 330-332; B. Stein, Vفjayanagara (= The New Cambridge history of India, I.2), Cambridge 1989, 119-120.نیز رجوع کنید به EI 2 , s.v."Hind.IV: history" (by J. Burton-Page).
نظر شما
مولفان
گروه
شبه قاره هند و جنوب شرق آسیا ,
رده موضوعی
جلد 6
تاریخ 93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده