تارودانت مشهور به ترودنت

معرف

شهری‌ در منطقة‌ سوس‌ در جنوب‌ مراکش‌ واقع‌ در َ31 ْ30 عرض‌ شمالی‌ و َ55 ْ8 طول‌ غربی‌ و ارتفاع‌ 250 متر

متن

تارودانت‌ ، مشهور به‌ ترودنت‌ ، شهری‌ در منطقة‌ سوس‌ در جنوب‌ مراکش‌ واقع‌ در َ31 ْ30 عرض‌ شمالی‌ و َ55 ْ8 طول‌ غربی‌ و ارتفاع‌ 250 متر. تارودانت‌ در 4 کیلومتری‌ حاشیة‌ شرقی‌ وادی‌ سوس‌ قرار گرفته‌ است‌ و حدوداً 83 کیلومتر از اگادیر / اغادیر و ساحل‌ اقیانوس‌ اطلس‌ فاصله‌ دارد. این‌ شهر قدیمی‌ را بارویی‌ کنگره‌دار، طویل‌ و مرتفع‌ با پنج‌ دروازه‌ محصور کرده‌ است‌. این‌ بارو از اوایل‌ قرن‌ یازدهم‌ به‌ جا مانده‌ است‌.تارودانت‌ در سده‌های‌ میانة‌ اسلامی‌ شهر پراهمیتی‌ بود. از 421 به‌ بعد بخشی‌ از قلمرو فرمانروایی‌ مرابطون‌ را تشکیل‌ داد، ولی‌ یک‌ قرن‌ بعد موحّدون‌ آن‌ را فتح‌ کردند. سلطانِ سعدی‌، احمد الاَعرَج‌ (متوفی‌ 950)، حکومت‌ خود را در آنجا برقرار کرد، هر چند در کل‌ منطقة‌ سوس‌، مکرراً برضد سلطة‌ مراکش‌ طغیان‌ می‌شد. این‌ شهر از 1331/ 1912ـ1913 به‌ بعد مرکز احمد الهیبه‌ * ، مدعی‌ سلطنت‌ شریفها، بود اما بالاخره‌ در 1335/ 1917 قشون‌ فرانسه‌ بر آنجا سلطه‌ یافت‌. در نیمه‌های‌ قرن‌ چهاردهم‌/ بیستم‌ بندر در حال‌ توسعة‌ اگادیر، مرکز منطقة‌ سوس‌، برتارودانت‌ پیشی‌ گرفت‌، اما اهمیت‌ تارودانت‌ به‌ عنوان‌ بازار محصولات‌ کشاورزی‌ باقی‌ مانده‌ است‌. شهر در 1329 ش‌/ 1950 جمعیتی‌ در حدود 900 ، 12 تن‌ داشت‌، شامل‌ نهصد یهودی‌ که‌ ساکن‌ کوی‌ ملاّ ح‌ بودند و اکنون‌ تقریباً همة‌ آنها از آنجا مهاجرت‌ کرده‌اند. در اوایل‌ دهة‌ 1360 ش‌/ 1980 جمعیت‌ آن‌ به‌ 000 ، 24 تن‌ رسید.منابع‌:Gt.Brit. Naval Intelligence Division. Admiralty Handbooks, Morocco , London 1941, I, 214-216, II, 64-65, 283-284 and indices; Guides Bleus, Maroc , Paris 1954, 210-211; Taroudant: citإ du Sousse , joint publication, Facultإ des lettres et sciences humaines d'Agadir 1993.

نظر شما
مولفان
گروه
جغرافیا ,
رده موضوعی
جلد 6
تاریخ 93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده