بشربن موسی

معرف

ابوعلی‌بن‌ صالح‌بن‌ شیخ‌بن‌ عَمِیرة‌ اسدی‌ بغدادی‌، از محدثان‌ اهل‌ سنت‌ (190ـ288)
متن
بِشْربن‌ موسی‌ ، ابوعلی‌بن‌ صالح‌بن‌ شیخ‌بن‌ عَمِیرة‌ اسدی‌ بغدادی‌، از محدثان‌ اهل‌ سنت‌ (190ـ288). از جزئیات‌ زندگی‌ او اطلاعی‌ در دست‌ نیست‌، لاکن‌ به‌ نوشتة‌ خطیب‌ بغدادی‌ (ج‌7، ص‌86؛ صفدی‌، ج‌10، ص‌156؛ ابن‌جوزی‌، ج‌12، ص‌418) پدران‌ او دارای‌ عظمت‌ و ریاست‌ بوده‌اند و خودش‌ محدثی‌ واثق‌ و امین‌ بوده‌ است‌. همو (ج‌7، ص‌87؛ ابن‌کثیر، ج‌11، ص‌85) از ابوبکر خلال‌ * (متوفی‌311) فقیه‌ بزرگ‌ حنبلی‌، نقل‌ می‌کند که‌ بشربن‌ موسی‌ مورد احترام‌ و تکریم‌ احمد حنبل‌ * بوده‌ و او سفارش‌ بشر را به‌ عبدالله‌بن‌ زبیر حَمیدی‌ کرده‌ است‌. حُمَیدی‌، مفتی‌ مکه‌ و شاگرد بزرگ‌ شافعی‌، صاحب‌ مُسنَدِ حمیدی‌ و بشر راوی‌ آن‌ بوده‌ است‌ (ذهبی‌، سیر ، ج‌10، ص‌616ـ617).بشربن‌ موسی‌ از محدثان‌ بزرگی‌ چون‌ هَوذَة‌بن‌ خلیفه‌، اَصمعی‌، حسن‌بن‌ موسی‌ اَشْیَب‌، ابو نُعَیم‌ فضل‌بن‌ دکین‌، سعیدبن‌ منصور خراسانی‌، روح‌بن‌ عباده‌ حدیث‌ شنیده‌ است‌ (ابن‌کثیر، همانجا؛ ابن‌جوزی‌، همانجا). محدثانی‌ نیز از وی‌ حدیث‌ شنیده‌اند، از جمله‌: ابوعلی‌بن‌ صَواف‌، ابوبکر شافعی‌، ابوبکر قَطیعی‌، ابوالقاسم‌ طبرانی‌، احمدبن‌ کامل‌. به‌ نوشتة‌ ذهبی‌ (همان‌، ج‌13، ص‌354) برخی‌ از احادیث‌ عالی‌السّند بشربن‌ موسی‌ در الغیلانیّات‌ ابوبکر شافعی‌ و القطیعیات‌ ابوبکر قطیعی‌ ذکر شده‌ است‌.منابع‌: ابن‌ابی‌حاتم‌، کتاب‌ الجرح‌ والتعدیل‌ ، حیدرآباد دکن‌ 1371ـ1373/ 1952ـ1953، چاپ‌ افست‌ بیروت‌ ] بی‌تا. [ ، ج‌2، ص‌367؛ ابن‌جوزی‌، المنتظم‌ فی‌ تاریخ‌ الملوک‌ والامم‌ ، چاپ‌ محمد عبدالقادر عطا و مصطفی‌ عبدالقادر عطا، بیروت‌ 1412/1992؛ ابن‌عماد، شذرات‌ الذّهب‌ فی‌ اخبار من‌ ذهب‌ ، بیروت‌ ] بی‌تا. [ ، ج‌2، ص‌196؛ ابن‌کثیر، البدایة‌ والنّهایة‌ فی‌التاریخ‌ ، بیروت‌ ] بی‌تا. [ ؛ احمدبن‌ علی‌ خطیب‌ بغدادی‌، تاریخ‌ بغداد ، مدینه‌ ] بی‌تا. [ ؛ محمدبن‌ احمد ذهبی‌، تاریخ‌ الاسلام‌ و وفیات‌ المشاهیر والاعلام‌ ، چاپ‌ عمر عبدالسلام‌ تدمری‌، ج‌20: حوادث‌ و وفیات‌ 281ـ290 ه ، بیروت‌ 1411/1991، ص‌133ـ134؛ همو، سیراعلام‌ النّبلاء ، ج‌10، چاپ‌ شعیب‌ ارنؤوط‌ و محمد نعیم‌ عرقسوسی‌، بیروت‌ 1402/1982؛ همان‌، ج‌13، چاپ‌ شعیب‌ ارنؤوط‌ و علی‌ ابوزید، بیروت‌ 1403/1983؛ همو، کتاب‌ تذکرة‌الحفاظ‌ ، ج‌2، حیدرآباد دکن‌ 1388/1968، ص‌611ـ612؛ خلیل‌بن‌ ایبک‌ صفدی‌، کتاب‌الوافی‌ بالوفیات‌ ، ج‌10، چاپ‌ جاکلین‌ سوبله‌ و علی‌ عمارة‌، ویسبادن‌ 1400/1980.
نظر شما
مولفان
گروه
رده موضوعی
جلد 3
تاریخ 93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده