بشربن براء

معرف

صحابی‌ انصاری‌
متن
بِشربن‌ بَراء ، صحابی‌ انصاری‌. از طایفة‌ بنی‌سلمه‌ (ابن‌هشام‌، ج‌2، ص‌196) و مادرش‌ خلیده‌، دختر قیس‌بن‌ثابت‌، از قبیلة‌ اَشجع‌ از طایفة‌ بنی‌دُهمان‌ بود. او و پدرش‌، براءبن‌ معرور، در بیعت‌ عقبه‌ * ، به‌ سال‌ دوازدهم‌ بعثت‌، شرکت‌ داشتند (همان‌، ج‌2، ص‌81؛ ابن‌سعد، ج‌3، ص‌570). بشر در غزوة‌ بدر، احد، خندق‌، حدیبیه‌ و خیبر شرکت‌ داشت‌ (ابن‌سعد، ج‌3، ص‌571؛ شیخ‌ طوسی‌، ص‌9؛ ابن‌هشام‌ به‌ حدیبیه‌ اشاره‌ نکرده‌ است‌، ج‌2، ص‌103). در غزوة‌ احد جزو پنجاه‌ تیرانداز مأمور تنگة‌ احد بود (واقدی‌، ج‌1، ص‌243). پیامبر اکرم‌ صلّی‌اللّه‌ علیه‌وآله‌وسلّم‌، میان‌ او و واقدبن‌ عبدالله‌ تمیمی‌، هم‌پیمان‌ بنی‌عَدی‌، عقد اخوت‌ بست‌ (ابن‌سعد، ج‌3، ص‌570  ـ 571؛ شیخ‌ طوسی‌، ص‌9). ابن‌هشام‌ در شأن‌ نزول‌ آیة‌ 89 سورة‌ بقره‌ گفته‌ است‌ که‌ معاذبن‌ جَبَل‌ و بشربن‌ براء به‌ یهود مدینه‌ گفتند: این‌ همان‌ پیامبری‌ است‌ که‌ شما به‌ ظهور وی‌ بشارت‌ می‌دادید و اوصاف‌ او را برای‌ ما می‌گفتید و انتظار داشتید که‌ به‌ واسطة‌ او بر ما پیروز شوید؛ پس‌ چرا اکنون‌ ایمان‌ نمی‌آورید و انکار می‌کنید (ج‌2، ص‌196).پیامبر اسلام‌ بشر را سید قبیله‌اش‌، یعنی‌ بنی‌سلمه‌ خواند، و جَدّبن‌ قَیس‌ را که‌ مردی‌ بخیل‌ بود، عزل‌ کرد (واقدی‌، ج‌2، ص‌591؛ ابن‌هشام‌، ج‌2، ص‌104). به‌ گفتة‌ شَعبی‌ و ابن‌عایشه‌، پیامبر اکرم‌ صلّی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلّم‌ سیادت‌ بنی‌سلمه‌ را به‌ عمروبن‌ جَموح‌ دادند. ولی‌ ابن‌اثیر این‌ گفته‌ را چندان‌ درست‌ نمی‌داند (ج‌1، ص‌184).بشر در غزوة‌ خیبر از گوشت‌ زهرآلودی‌ که‌ زنی‌ یهود به‌ نام‌ زینب‌ دختر حارث‌ برای‌ پیامبر هدیه‌ آورده‌ بود، خورد و به‌ محض‌ فروبردن‌ لقمه‌، رنگش‌ تغییر کرد. بعضی‌ گفته‌اند که‌ در همان‌ مجلس‌ و گروهی‌ معتقدند که‌ پس‌ از یک‌ سال‌ تحمل‌ درد، درگذشت‌ (واقدی‌، ج‌2، ص‌678؛ بیهقی‌، ج‌4، ص‌262؛ ابن‌هشام‌، ج‌3، ص‌353؛ شیخ‌ طوسی‌، ص‌9). به‌ گفتة‌ واقدی‌، بعضی‌ شخص‌ مسموم‌ را مبشربن‌ براء دانسته‌اند، اما این‌ سخن‌ پذیرفته‌ نشده‌است‌ (ج‌2، ص‌679).منابع‌: ابن‌اثیر، اسدالغابة‌ فی‌ معرفة‌الصّحابة‌ ، بیروت‌ ] بی‌تا. [ ؛ ابن‌سعد، طبقات‌ الکبری‌ ، چاپ‌ احسان‌ عباس‌، بیروت‌ ] بی‌تا. [ ؛ ابن‌هشام‌، سیرة‌ النبویّة‌ ، چاپ‌ مصطفی‌ سقّا، ابراهیم‌ ابیاری‌، و عبدالحفیظ‌ شلبی‌، بیروت‌ ] بی‌تا. [ ؛ احمدبن‌ حسین‌ بیهقی‌، دلائل‌النبوة‌ ، بیروت‌ 1405؛ محمدبن‌ حسن‌ طوسی‌، رجال‌ الطّوسی‌ ، نجف‌ 1380/1961؛ محمدبن‌ عمر واقدی‌، کتاب‌ المغازی‌ للواقدی‌ ، چاپ‌ مارسدن‌ جونس‌، لندن‌ 1966.
نظر شما
مولفان
گروه
رده موضوعی
جلد 3
تاریخ 93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده