بسطامی هدایت الله بن عبدالله اورسیجی شاهرودی

معرف

فقیه‌، عالم‌ و مؤلف‌ امامی‌ قرن‌ سیزدهم‌
متن
بسطامی‌، هدایت‌اللّه‌ بن‌ عبداللهِ اَوَرسیجی‌ شاهرودی‌، فقیه‌، عالم‌ و مؤلف‌ امامی‌ قرن‌ سیزدهم‌. زمان‌ تولد او نامعلوم‌ و محل‌ تولدش‌ اَوَرسیج‌، از توابع‌ بسطام‌، است‌. برخی‌ منابع‌ نسبت‌ وی‌ را اوریجی‌ ضبط‌ کرده‌اند که‌ تصحیف‌ شدة‌ اَورسیجی‌ است‌ (زرکلی‌، ج‌8، ص‌78؛ بغدادی‌، ج‌2، ستون‌ 507؛ کحاله‌، ج‌13، ص‌145). مدرس‌ (ص‌95) او را به‌ اَورسَج‌ و امین‌ (ج‌10، ص‌263) به‌اورشیج‌ منسوب‌ دانسته‌اند. بسطامی‌ پس‌ از گذراندن‌ دوران‌ کودکی‌ برای‌ تحصیل‌ علم‌ به‌ مشهد رفت‌ و به‌ کسب‌ مقدمات‌ علوم‌ پرداخت‌ (مدرس‌، ص‌95ـ96)، سپس‌ برای‌ تحصیلات‌ بیشتر به‌ اصفهان‌ مسافرت‌ کرد. وی‌ فقه‌ و اصول‌ را از شیخ‌ محمدتقی‌ اصفهانی‌، صاحب‌ حاشیه‌ بر معالم‌الاصول‌ ، و علوم‌ عقلی‌ را از ملا اسماعیل‌ واحدالعین‌، صاحب‌ حاشیه‌ برشوارق‌ الالهام‌ عبدالرزّاق‌ لاهیجی‌، فرا گرفت‌ (مدرس‌، همانجا؛ امین‌، ج‌10، ص‌263؛ اعتمادالسلطنه‌، ج‌2، ص‌708). بسطامی‌ برای‌ تکمیل‌ تحصیلات‌ و استفاده‌ از علمای‌ بزرگ‌، به‌ عتبات‌ عالیات‌ رفت‌ و پس‌ از نیل‌ به‌ درجة‌ اجتهاد، به‌ مشهد بازگشت‌ و به‌ نشر معارف‌ شیعی‌ و تدریس‌ و تربیت‌ شاگرد پرداخت‌. وی‌، در 1281، به‌قصد حج‌ به‌مکه‌ رفت‌ و پس‌ از ادای‌ مناسک‌، بر اثر وبا، و به‌ قولی‌ طاعون‌، درگذشت‌ و در قبرستان‌ ابیطالب‌ دفن‌ شد (مدرس‌؛ امین‌، همانجاها).از جمله‌ تألیفات‌ او شرح‌ شرایع‌ الاسلام‌ و شرح‌ مبسوطی‌ بر معالم‌الاصول‌ است‌ (آقابزرگ‌ طهرانی‌، ج‌13، ص‌331، ج‌14، ص‌72؛ امین‌؛ مدرس‌؛ اعتمادالسلطنه‌؛ زرکلی‌؛ بغدادی‌؛ کحاله‌، همانجاها).منابع‌: محمدمحسن‌ آقابزرگ‌ طهرانی‌، الذریعة‌ الی‌ تصانیف‌الشیعة‌ ، چاپ‌ علی‌نقی‌ منزوی‌ و احمد منزوی‌، بیروت‌ 1403/1983؛ محمدحسن‌ بن‌ علی‌ اعتمادالسلطنه‌، مطلع‌الشمس‌ ، چاپ‌ سنگی‌ 1301ـ1303، چاپ‌ تیمور لیمودهی‌، چاپ‌ افست‌ تهران‌ 1362ـ1363ش‌؛ محسن‌ امین‌، اعیان‌الشیعة‌ ، چاپ‌ حسن‌ امین‌، بیروت‌ 1403/1983؛ اسماعیل‌ بغدادی‌، هدیة‌العارفین‌ ، استانبول‌ 1955، چاپ‌ افست‌ تهران‌ 1387؛ خیرالدین‌ زرکلی‌، الاعلام‌ ، بیروت‌ 1980؛ عمررضا کحاله‌، معجم‌المؤلفین‌ ، دمشق‌ 1957ـ1961، چاپ‌ افست‌ بیروت‌ ] بی‌تا. [ ؛ عبدالرحمان‌بن‌ نصرالله‌ مدرس‌، تاریخ‌ علماء خراسان‌ ، چاپ‌ محمدباقر ساعدی‌ خراسانی‌، مشهد 1341ش‌.
نظر شما
مولفان
گروه
رده موضوعی
جلد 3
تاریخ 93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده