بزاخه

معرف

نام‌ چاه‌ آبی‌ در نجد واقع‌ در اراضی‌ بنی‌ اسد یا طی‌ که‌ همسایة‌ بنی‌اسد بودند
متن
بُزاخَه‌ ، نام‌ چاه‌ آبی‌ در نجد واقع‌ در اراضی‌ بنی‌ اسد یا طی‌ که‌ همسایة‌ بنی‌اسد بودند . سپاهیان‌ بنی‌اسد که‌ پس‌ از رحلت‌ رسول‌ اکرم‌ صلّی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلّم‌، به‌ رهبری‌ پیامبر دروغین‌ طُلَیحه‌ مرتد شدند، در سال‌11، هنگام‌ خلافت‌ ابوبکردر محل‌ بزاخه‌ از خالدبن‌ ولید، فرمانده‌ سپاه‌ اسلام‌، شکست‌ خوردند. در این‌ جنگ‌، سپاه‌ خالد را هزار تن‌ از قبیلة‌ طی‌ که‌ از طلیحه‌ روگردانده‌ و به‌ خالد پیوسته‌ بودند، و طلیحه‌ را عُیَینة‌بن‌ حصن‌ و هفتصد تن‌ از بنی‌فَزاره‌ از شاخه‌های‌ غَطَفان‌، که‌ از هم‌پیمانان‌ قدیم‌ بنی‌اسد بودند، یاری‌ می‌کردند. پس‌ از جنگی‌ سخت‌، عیینه‌ دریافت‌ که‌ آن‌ قدرت‌ پیغمبری‌ که‌ طلیحه‌ به‌ خود نسبت‌ می‌داد، در مقابل‌ مسلمانان‌ عملاً بی‌فایده‌ است‌، ازینرو از معرکه‌ گریخت‌. طلیحه‌ نیز به‌ شام‌ فرار کرد و بنی‌اسد تسلیم‌ خالد شدند. قبایل‌ همجوار مانند بنی‌عامر نیز، که‌ مترصد نتیجة‌ کار بودند، به‌ اسلام‌ گرویدند.منابع‌: ابن‌اثیر، کتاب‌الکامل‌ ، چاپ‌ تورنبرگ‌، لیدن‌ 1851ـ1876؛ ابن‌سعد، الطبقات‌ الکبری‌ ، چاپ‌ سخو... ] و دیگران‌ [ ، لیدن‌ 1905ـ1940؛ ج‌3، قسم‌ 2، ص‌36ـ37؛ احمدبن‌یحیی‌ بلاذری‌، فتوح‌ البلدان‌ ، چاپ‌ دخویه‌، لیدن‌ 1866، ص‌95ـ97؛ محمدبن‌ جریر طبری‌، تاریخ‌ الرسل‌ والملوک‌ ، چاپ‌ دخویه‌ ... ] و دیگران‌ [ ، لیدن‌ 1879ـ1901، سلسلة‌ اول‌، ص‌1879؛ یاقوت‌ حموی‌، معجم‌البلدان‌ ، چاپ‌ فردیناند ووستنفلد، لایپزیگ‌ 1866ـ1873، ج‌1،ص‌601ـ602؛L. Caetani, Annali dell’Islam, Milano 1905-1926, II, 604 ff.; Muir, Caliphate 4 , Edinburgh 1915,19-23; Wellhausen, Skizzen ,VI, 9-12.
نظر شما
مولفان
گروه
رده موضوعی
جلد 3
تاریخ 93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده