برهانپوری محمدبیگ

معرف

عالم‌ و عارف‌ نقشبندی‌ شبه‌ قاره‌ در قرن‌ یازدهم‌
متن
برهانپوری‌، محمدبیگ‌ ، عالم‌ و عارف‌ نقشبندی‌ شبه‌ قاره‌ در قرن‌ یازدهم‌. او در 1041 در برهانپور * به‌دنیا آمد و حدود 1110 درگذشت‌. در طریقت‌ مرید محمد فرخ‌ مجددی‌ سرهندی‌ (متوفی‌ 1120( بود. چندین‌ کتاب‌ در حدیث‌، فقه‌، عرفان‌، نحو و تاریخ‌ تألیف‌ کرد، اما بیشتر به‌ رفع‌ ایرادات‌ و اشکالاتی‌ می‌پرداخت‌ که‌ مخالفان‌ بر عقاید شیخ‌ احمد سرهندی‌ * مجدد الف‌ ثانی‌ (متوفی‌ 1034) گرفته‌ بودند.از جملة‌ آثار او که‌ به‌ عربی‌ نوشته‌ شده‌ عبارت‌ است‌ از : ترغیب‌ الحسنات‌ و ترهیب‌السیئات‌ ، در حدیث‌؛ جامعة‌الدلائل‌ الشافعیة‌ لمذهب‌الحنفیة‌ ؛ خلاصة‌الرسائل‌ ، در فضائل‌ مکّه‌؛ رسالة‌ فی‌الحج‌ والعمرة‌ ؛ الرسالة‌الکاشفة‌ لهیئة‌الارض‌ و السموات‌ بالاحادیث‌ والا´یات‌الواضحة‌ ، دربارة‌ زمین‌ و آسمان‌ و براساس‌ آیات‌ و احادیث‌؛ زبدة‌ عقائدالاسلام‌ فی‌ شرح‌ تهذیب‌ المنطق‌ والکلام‌ ؛ عمدة‌الوصف‌ فی‌الصلوة‌ خلف‌ المخالف‌ ؛ فائض‌ المنیبین‌ ، در سلوک‌؛ الفوائدالسَنِیّة‌ فی‌ بیان‌الامورالدنیویّة‌ والاخرویّة‌ ؛ الفوائدالفاخرة‌ فی‌ بیان‌ احوال‌الدنیا والا´خرة‌ ؛ مراد المقصود فی‌ دفع‌ شبهات‌ وحدة‌الوجود ؛ مُفَرِّحُالقلوب‌ ، در آداب‌ و سلوک‌؛ مناسکُالحج‌ و بیانُ حقیقةِالمکة‌ والمدینة‌ ؛ خلاصة‌ السیر فی‌ بیان‌ ابتداءالعالم‌ و بعض‌ احوال‌ خیرالبشر ، که‌ آن‌ را در 1094 تألیف‌ کرده‌ و در 1103 بر آن‌ ذیلی‌ نوشته‌ است‌؛ عطیة‌ الوهاب‌ الفاصله‌ بین‌الخطا والصواب‌ (تألیف‌ 1093ـ1094)، در پاسخ‌ به‌ ایرادهای‌ مخالفان‌ مجدد الف‌ ثانی‌، بویژه‌ شیخ‌ ابراهیم‌ کردی‌، شاگرد محمد برزنجی‌ (متوفی‌ 1103منابع‌: محمدبیگ‌ برهانپوری‌، ملحق‌ خلاصة‌السیر ، چاپ‌ ظهور احمد اظهر، مجلة‌ انجمن‌ عربی‌ و فارسی‌ ، ج‌ 15، ش‌ 1ـ2 (فوریه‌ ـ مه‌ 1970)؛ اسماعیل‌ بغدادی‌، ایضاح‌المکنون‌ ، چاپ‌ محمد شرف‌الدین‌ یالتقایا و رفعت‌ بیلکه‌ کلیسی‌، ] استانبول‌ 1971ـ1972 [ ، ج‌ 1، ستون‌ 282، 435، 611، ج‌ 2، ستون‌ 154، 206؛ همو، هدیة‌العارفین‌ ، استانبول‌ 1955، ج‌ 2، ستون‌ 306؛ شاه‌ غلام‌علی‌ دهلوی‌، مقاماتِ مظهری‌ ، تحقیق‌ و تعلیق‌ و ترجمه‌ محمد اقبال‌ مجددی‌، لاهور 1983، ص‌ 483؛ عمررضا کحاله‌، معجم‌المؤلفین‌ ، بیروت‌ ] تاریخ‌ مقدمه‌ 1376 [ ، ج‌ 11، ص‌ 297.
نظر شما
مولفان
گروه
رده موضوعی
جلد 3
تاریخ 93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده