برغش (به اسپانیایی: بورگس )

معرف

مرکز ایالتی‌ به‌ همین‌ نام‌ در شمال‌ اسپانیا، واقع‌ در دره‌ای‌ بر حاشیة‌ رودِ آرلانزون‌ ، در 212 کیلومتری‌ شمال‌ مادرید
متن
بُرغُش‌ (به‌ اسپانیایی: بورگُس‌ )، مرکز ایالتی‌ به‌ همین‌ نام‌ در شمال‌ اسپانیا، واقع‌ در دره‌ای‌ بر حاشیة‌ رودِ آرلانزون‌ ، در 212 کیلومتری‌ شمال‌ مادرید. این‌ شهر با 000 ، 80 نفر جمعیت‌ ] در 1970، با 915 ، 119نفر ( ) فرهنگ‌ جغرافیایی‌نوین‌ وبستر ( ، ذیل‌ « Burgos »)، در 1982، 909 ، 150 نفر ( بریتانیکا ، ذیل‌ « Burgos ») [ یکی‌ از دیدنی‌ترین‌ شهرهای‌ اسپانیاست‌؛ زیرا آثار تاریخیِ باقیمانده‌ در آن‌ از اهمیت‌ این‌ شهر در دوران‌ قدیم‌، یعنی‌ زمانی‌ که‌ کاپوت‌ کاستلی‌ خوانده‌ می‌شد، حکایت‌ می‌کند. این‌ شهر در 268/882، به‌ کوشش‌ کنت‌ دیه‌گو رودریگس‌ ، دیگرباره‌ آباد و مسکون‌ شد. در 308/920 عبدالرحمان‌ سوم‌ به‌ آن‌ حمله‌ برد و در 322/934، بعداز محاصرة‌ رامیرو ی‌ دوم‌ در اوسما ، آن‌ را ویران‌ کرد. فرنان‌ گونْسالس‌ مشهور از 328/940 کنتِبورگس‌ بود. او مرزهای‌ ] متصرفات‌ [ خود را تا قشتاله‌ * (کاستیل‌ )، استوریه‌ (آستوریا دِ سانتیانا ) و سرزو و لنترون‌ و آلاوا گسترش‌ داد و خود را از پادشاهی‌ لئون‌ مجزا و مستقل‌ اعلام‌ کرد. در اواخر دورانِ حکمرانی‌ عبدالرحمان‌ سوم‌، برغش‌ نیز، مانند لئون‌ و بنبلونه‌ ، به‌ او خراج‌ می‌داد. به‌ گزارش‌ ادریسی‌، در میانة‌ قرن‌ ششم‌/دوازدهم‌، برغش‌ شهر بزرگی‌ بوده‌ که‌ به‌ لحاظ‌ داشتن‌ بازارهای‌ متعدد و تجارتی‌ فعّال‌، پر رونق‌ و شکوفا بوده‌ است‌. رود ] آرلانزون‌ [ این‌ شهر را به‌ دو قسمت‌ تقسیم‌ می‌کرد، و هر قسمت‌ با باروهایی‌ محصور بود؛ در یکی‌ از این‌ قسمتها اکثر ساکنان‌ یهودی‌ بودند. از جملة‌ بناهای‌ تاریخی‌ برجا ماندة‌ برغش‌ بنای‌ مشهور «بیمارستان‌ ملک‌ » است‌ که‌ با بیمارستان‌ موقوفة‌ یعقوب‌ المنصور، خلیفة‌ موحدون‌، در مراکش‌ همعصر است‌.منابع‌:Muh ¤ ammad b. Muhammad Idr ¦  s ¦  , Geografia de Espan ¬ a , text 67, tr. Saavedra, 81; E.Lإvi-Provenµal, Histoire de l'Espagne musulmane , Leiden-Paris 1950-1953, vol.2, 41, 53; Gئmez Moreno, Anales castellanos , 14; [ The New Encyclopaedia Britannica, Micropaedia , Chicago 1985, s.v. "Burgos"; Webster's new geographical dictionary, Springfield 1980, s.v . "Burgos".
نظر شما
مولفان
گروه
رده موضوعی
جلد 3
تاریخ 93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده