بررسیهای تاریخی مجلة

معرف

نشریه‌ای‌ در تاریخ‌، تاریخ‌ نظامی‌ ایران‌ و تحقیقات‌ ایرانشناسی‌ (1345ـ1357 ش)
متن
بررسیهای‌ تاریخی‌، مجلة‌ ، نشریه‌ای‌ در تاریخ‌، تاریخ‌ نظامی‌ ایران‌ و تحقیقات‌ ایرانشناسی‌ (1345ـ1357 ش). انتشار این‌ مجله‌ از 1345 ش‌ آغاز شد. هیئت‌ رئیسة‌ افتخاری‌ آن‌، با عضویت‌ وزیرجنگ‌، رئیس‌ ستاد بزرگ‌ ارتشتاران‌ و رئیس‌ دانشگاه‌ تهران‌ به‌وجود آمد که‌ برای‌ تعیین‌ خط‌ مشی‌ مجلهجلسه‌ای‌سالانه‌ تشکیل‌ می‌دادند. اعضای‌ هیئت‌ مدیرة‌ این‌ نشریه‌ از امرای‌ ارتش‌ بودند. جلسات‌ هیئت‌ مدیره‌ برای‌ نظارت‌ بر چاپ‌ مقالات‌ دو ماه‌ یک‌بار برگزار می‌شد.مدیر مسئول‌ و سردبیر نشریه‌ می‌بایست‌ از افسران‌ ارشد با تحصیلات‌ عالی‌ و تألیفاتی‌ در زمینة‌ تاریخی‌ انتخاب‌ می‌شدند؛ بدین‌جهت‌ طبق‌ اساسنامة‌ مجله‌، از رئیس‌ گروه‌ تاریخ‌ دانشگاه‌ تهران‌ و دو تن‌ مورخ‌، یک‌ استاد باستانشناسی‌، یک‌ استاد زبان‌ و ادبیات‌ فارسی‌ و یک‌ استاد حقوق‌ دعوت‌ می‌شد تا برای‌ بررسی‌ مقالات‌ در جلسات‌ هیئت‌ تحریریه‌ که‌ دو هفته‌ یک‌بار تشکیل‌ می‌شد، شرکت‌ کنند. سردبیران‌ این‌ مجله‌ به‌ترتیب‌، سرهنگ‌ دکتر جهانگیر قائم‌مقامی‌ (تا 1349 ش‌)، سرهنگ‌ یحیی‌ شهیدی‌ (تا 1355 ش‌) و سرهنگ‌ محمد کشمیری‌ (تا بهمن‌ 1357 ش‌) بودند.شمارة‌ اول‌ و دوم‌ مجله‌ در یک‌ جلد در شهریور 1345 ش‌ منتشر شد. با این‌ نشریه‌، در طول‌ سیزده‌ سال‌ انتشار، 232 محقق‌، مورخ‌ و ادیب‌ از جمله‌ ابراهیم‌ پورداوود، خانبابا بیانی‌، محمد جواد مشکور، عباس‌ زریاب‌، باستانی‌ پاریزی‌، ایرج‌افشار و... همکاری‌ می‌کردند و در آن‌، 803 موضوع‌ مستند و 500 ، 1 سند و مدرک‌ معتبر تاریخی‌ ـ سیاسی‌ دربارة‌ ایران‌ به‌چاپ‌ رساندند.بررسیهای‌ تاریخی‌ شامل‌ مقالاتی‌ پژوهشی‌ در زمینه‌های‌ گوناگون‌ از جمله‌ تاریخ‌، تشکیلات‌ و کتابشناسی‌ نظامی‌، اسناد و فرمانهای‌ تاریخی‌، تک‌نگاریهای‌ تاریخی‌ و جغرافیایی‌، فرهنگ‌ و تمدن‌ ایران‌ پیش‌ و بعد از اسلام‌ و نیز در موضوعات‌ دین‌، ادبیات‌، قوم‌شناسی‌، باستان‌شناسی‌، هنر، سکه‌شناسی‌، نشانها و آیین‌ دربار و سرانجام‌ روابط‌ سیاسی‌، نظامی‌، فرهنگی‌ و تجاری‌ ایران‌ با کشورهای‌ دیگر است‌ که‌ برخی‌ از آنها از اعتبار ویژه‌ای‌ برخوردار است‌.این‌ نشریه‌ هر دو ماه‌ یک‌بار (سالانه‌ شش‌ شماره‌) با قطع‌ 24*17 سانتیمتر در دویست‌ الی‌ سیصد صفحه‌ به‌چاپ‌ می‌رسید. 77 شماره‌ و دو شمارة‌ مخصوص‌ جمعاً 79 شماره‌، از این‌ مجله‌ منتشر شد. تیراژ آن‌ در سال‌ سیزدهم‌ 100،3 نسخه‌ بود، که‌ در چاپخانة‌ ارتش‌ چاپ‌ می‌شد. وزارت‌ اطلاعات‌ و جهانگردی‌، مجلة‌ بررسیهای‌ تاریخی‌ را، زیرنظر ستاد بزرگ‌ ارتشتاران‌، و با کمک‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و هنر و وزارت‌ خارجه‌ به‌زبانهای‌ انگلیسی‌ و فرانسه‌ ترجمه‌ و در میان‌ ایرانشناسان‌ و دانشگاههای‌ خارجی‌، منتشر کرد. اولین‌ شمارة‌ آن‌ در شهریور 1350 سپتامبر 1971 به‌چاپ‌ رسید و تا 1357 ش‌ سه‌ شماره‌ از آن‌ چاپ‌ و منتشر شد.منابع‌: بررسیهای‌ تاریخی‌ ، سال‌ 1، ش‌ 1 و 2 (بهار ـ تابستان‌ 1345).
نظر شما
مولفان
گروه
رده موضوعی
جلد 3
تاریخ 93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده