برار منطقه ای قدیم در ایالت مهاراشترا

معرف

در مغرب‌ هندوستان‌
متن
بِرار ، منطقه‌ای‌ قدیم‌ در ایالت‌ مَهاراشْتْرا، در مغرب‌ هندوستان‌. از 1339 ش‌/1960 نام‌ آن‌ به‌ ویدربها تبدیل‌ شد. شهرهای‌ بزرگ‌ آن‌ عبارت‌اند از: ناگپور (طبق‌ سرشماری‌ 1370 ش‌/1991، جمعیت‌ حدود 000 ، 274 ، 3 تن‌)؛ آکولا (طبق‌ سرشماری‌ 1370 ش‌/1991، جمعیت‌ حدود 000 ، 211 ، 2 تن‌)؛ یوات‌ مال‌ (طبق‌ سرشماری‌ 1370 ش‌/1991، جمعیت‌ حدود 700 ، 073 ، 2 تن‌)؛ بُهندارا (طبق‌ سرشماری‌ 1370 ش‌/1991، جمعیت‌ حدود 000 ، 102 ، 2 تن‌) ) اطلس‌ ایالت‌ مهاراشترا ( .وسعت‌ سرزمین‌ برار کنونی‌ (ویدربها) با قلمرو حکمرانانِ واکاتک‌ ، معاصر با گوپتاها، تقریباً یکی‌ است‌. نخستین‌ بار در 693، مسلمانان‌ به‌ این‌ منطقه‌ حمله‌ کردند، ولی‌ تصرف‌ کامل‌ آن‌ در 718 انجام‌ پذیرفت‌. در دوران‌ حکمرانی‌ بَهمَنیان‌ (رجوع کنید به بَهمَنیهای‌ دکن‌ * )، این‌ منطقه‌ شمالیترین‌ ایالتِ («طَرَف‌») قلمرو سلاطین‌ این‌ خاندان‌ بود، ولی‌ در اواخر قرن‌ نهم‌، سلطنت‌ مستقلی‌ به‌ نام‌ عماد شاهی‌ * در آن‌ تشکیل‌ شد، و سرانجام‌ در 982 حکمرانانِ نظام‌ شاهیِ احمدنَگَر آن‌ را به‌ متصرفات‌ خود ضمیمه‌ کردند. اکبرشاه‌ بابری‌ (حک : 963ـ1014) در اواخر دوران‌ حکومتش‌ این‌ ناحیه‌ را تصرف‌ کرد و تا 1136 یکی‌ از «صوبه‌ * »های‌ قلمرو وسیع‌ بابریان‌ * بود. در این‌ سال‌، آصف‌جاه‌ * نظام‌الملک‌ در حیدرآباد به‌ استقلال‌ رسید، اما تا زمان‌ شکست‌ مراتهه‌ * ها از آرتور ولزلی‌ (در 1218/1803) در ناحیة‌ اسای‌ ، غالباً نیروهای‌ مراتهه‌ در این‌ منطقه‌ تاخت‌ و تاز می‌کردند ] رجوع کنید به ناگپور * [ . در 1219، اراضی‌ برار که‌ در تصرف‌ بهونسلا ، راجة‌ ناگپور، بود به‌ نظام‌ واگذار شد. در دورانی‌ که‌ لُرد هستینگز حکمران‌ کل‌ هند انگلیس‌ بود، مدتی‌ برار به‌ دست‌ عمال‌ شرکت‌ پامِر اداره‌ می‌شد (رجوع کنید به کالین‌ دیویز ، ج‌ 8، ش‌ 1). در 1269/1853 برار به‌ شرکت‌ هند شرقی‌ (انگلیس‌) واگذار شد، و عایدات‌ آن‌ بخشی‌ به‌ بازپرداخت‌ دیونِ نظام‌، و بخشی‌ به‌ نگهداری‌ سربازان‌ امدادی‌ حیدرآباد اختصاص‌ یافت‌. بر مبنای‌ توافقنامة‌ جدیدی‌ که‌ در 1320/1902 به‌ امضا رسید، لرد کُرزُن‌ حقوق‌ نظام‌ را براین‌ ایالت‌ به‌ رسمیت‌ شناخت‌ ولی‌ برای‌ همیشه‌ به‌ دولت‌ هند انگلیس‌ اجاره‌ داده‌ شد و این‌ دولت‌ متعهد شد که‌ سالانه‌ مبلغ‌ 25 لَک‌ (000 ، 500 ، 2 روپیه‌) بابت‌ آن‌ بپردازد. در دوره‌ای‌ که‌ لرد ردینگ‌ نایب‌السلطنة‌ هندوستان‌ بود، تقاضای‌ نظام‌ در باب‌ استرداد برار به‌ نتیجه‌ نرسید و بعدها، در دوران‌ زمامداری‌ لرد ویلینگدن‌ ولرد لینلیتگو ، در ظاهر برای‌ واگذاری‌ برار به‌ نظام‌ اقداماتی‌ صورت‌ گرفت‌، اما هرگز این‌ موضوع‌ عملی‌ نشد، و این‌ ایالت‌ تا 1335ش‌/1956 از طرف‌ استان‌ مرکزی‌ هند اداره‌ می‌شد ] برار در 1326 ش‌/1947 به‌ عنوان‌ ایالت‌ تابع‌ بمبئی‌ بود و از جمعیت‌ سه‌ میلیونی‌ آن‌ حدود 000 ، 335 تن‌ مسلمان‌ بودند [ .منابع‌:R. G.Burton, History of the Hyderabad Contingent , Calcutta 1905; C.Collin Davies, The Indian Archives , vol. viii , no. Ë , 1954ff.:[ Meharashtra Roed atlas, ed . P.S. Patel, Bombay 1992]; Preliminary report on the Russell correspondence relating to Hyderabad ; Imperial gazetteer of India, Oxford 1908, s.v. "Berar" ; Parliamentary papers, Berar 1925 Cmd. 2439, 1920, Cmd . 2621; Pecuniary Transactions of Messrs. William Palmer and Co ., Court of Proprietors E.I.C., London 1824.
نظر شما
مولفان
گروه
شبه قاره هند و جنوب شرق آسیا ,
رده موضوعی
جلد 2
تاریخ 93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده