بدل (در فقه ) رجوع کنید به بدل حیلوله

معرف

بَدَل‌ (در فقه‌) رجوع کنید به بدلِ حیلوله‌#
متن
نظر شما
مولفان
گروه
فقه وحقوق ,
رده موضوعی
جلد 2
تاریخ 93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده