بدره (۱)

معرف

بَدرَه‌ (1) ،# بخش‌ و شهری‌ در استان‌ ایلام‌.
متن
بَدرَه‌ (1) ، بخش‌ و شهری‌ در استان‌ ایلام‌.1) بخش‌ بدره‌ ، در مشرق‌ استان‌ ایلام‌ و مشتمل‌ بر دو دهستان‌ هندمینی‌ و دوستان‌ است‌. از شمال‌ به‌ قسمتی‌ از بخش‌ شیروان‌ و چرداول‌ و استان‌ لرستان‌، از مشرق‌ به‌ شهرستان‌ دره‌ شهر و از جنوب‌ به‌ شهرستانهای‌ درّه‌شهر (ماسبی‌) و دهلران‌ و مهران‌، و از مغرب‌ به‌ شهرستان‌ ایلام‌ محدود است‌. منطقه‌ای‌ کوهستانی‌ و اراضی‌ آن‌ بیشتر تپه‌ای‌ و سنگلاخی‌ است‌ و دره‌های‌ عمیق‌ دارد. رشته‌ کوه‌ زاگرس‌ در آن‌، به‌ نام‌ کبیرکوه‌، با جهت‌ شمال‌ غربی‌ و جنوب‌ شرقی‌ امتداد دارد. آب‌ آن‌ از چشمه‌سارها تأمین‌ می‌شود. رودِ گَرو با جهت‌ شمال‌غربی‌ ــ جنوب‌ شرقی‌ در آن‌ جریان‌ دارد و در تنگ‌ کافر وارد رود صَیمَرَه‌ می‌شود. از انواع‌ پوشش‌ گیاهی‌ آن‌ می‌توان از پستة‌ وحشی‌، بلوط‌، زالزالک‌ و بادام‌ وحشی‌ نام‌ برد. محصول‌ عمده‌اش‌ غلات‌، مرکبات‌ و برنج‌ است‌. کتیرای‌ آن‌ صادر می‌شود. از صنایع‌ دستی‌ پلاس‌ بافی‌ و چادربافی‌ دارد. پرورش‌ دام‌ در آنجا رایج‌ است‌. معادن‌ نفت‌ و سنگ‌ گچ‌ دارد. راه‌ اصلی‌ خرم‌ آباد به‌ اندیمشک‌ از 46 کیلومتری‌ مشرق‌ مرکز آن‌ می‌گذرد. اهالی‌ آن‌ مسلمان‌ و پیرو مذهب‌ شیعة‌ اثنی‌عشری‌ هستند و گویش‌ لری‌ دارند. طایفة‌ بدره‌ای‌ در آن‌ به‌ سر می‌برند و خانوارهایی‌ از کردها نیز بتدریج‌ در آنجا ساکن‌ شده‌اند.طبق‌ تقسیمات‌ کشوری‌ در 1316 ش‌، بدره‌ جزو بخشهای‌ شهرستان‌ ایلام‌ بود و بعدها به‌ شهرستان‌ تبدیل‌ شد. در تقسیمات‌ کشوری‌ 1355 ش‌، شهرستان‌ بدره‌ (مرکز آن‌: دره‌شهر)، دارای‌ بخش‌ حومه‌ (مرکز آن‌: دره‌شهر) و بدره‌ (مرکز آن‌، آبهربالا) ضبط‌ شده‌ است‌. در فهرست‌ واحدهای‌ تقسیمات‌ کشوری‌ تا پایان‌ شهریور 1365 ، آبدانان‌ نیز جزو بخشهای‌ آن‌ شمرده‌ شد. در تقسیمات‌ کشوری‌ اردیبهشت‌ 1373، بدره‌ جزو بخشهای‌ شهرستان‌ دره‌شهر محسوب‌ شده‌ است‌. در جنگ‌ تحمیلی‌ (آغاز: 1359 ش‌) آبادیهای‌ آن‌ آسیب‌ فراوان‌ دید.2) شهربدره‌ (جمعیت‌ براساس‌ سرشماری‌ 1370 ش‌، 698 ، 3 تن‌)، در حدود هفتاد کیلومتری‌ مغرب‌ دره‌شهر واقع‌ است‌. نام‌ سابق‌ آن‌ ابهر و آبهر هم‌ ضبط‌ شده‌ است‌.منابع‌: ایران‌. وزارت‌ کشور، فهرست‌ واحدهای‌ تقسیمات‌ کشوری‌ تا پایان‌ شهریورماه‌ 1365 ، تهران‌ 1365 ش‌؛ همو، قانون‌ تقسیمات‌ کشور و وظایف‌ فرمانداران‌ و بخشداران‌، مصوب‌ 16 آبانماه‌ 1316 ، تهران‌ 1316 ش‌؛ ایران‌. وزارت‌ کشور. اداره‌ کل‌ آمار و ثبت‌ احوال‌، کتاب‌ جغرافیا و اسامی‌ دهات‌ کشور ، ج‌ 2، تهران‌ 1329 ش‌؛ ایران‌. وزارت‌ کشور. معاونت‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌. دفتر تقسیمات‌ کشوری‌، تقسیمات‌ کشور جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ، تهران‌ 1373 ش‌؛ همو، سازمان‌ تقسیمات‌ کشوری‌ جمهوری‌اسلامی‌ ایران‌ ، تهران‌ 1374ش‌؛ تقسیمات‌ کشور شاهنشاهی‌ ایران‌، شهریور 1355 ، ] بی‌جا: بی‌تا. [ ؛ حسینعلی‌ رزم‌آرا، فرهنگ‌ جغرافیائی‌ ایران‌ (آبادیها) ، ج‌ 5: استان‌ پنجم‌ (کردستان‌) ، تهران‌ 1355 ش‌؛ سازمان‌ جغرافیائی‌ نیروهای‌ مسلّح‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، فرهنگ‌ جغرافیائی‌ آبادیهای‌ کشور جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ، ج‌ 56: ایلام‌ ، تهران‌ 1372 ش‌؛ مرکز آمار ایران‌، نتایج‌ آمارگیری‌ جاری‌ جمعیت‌، تهران‌ 1370 ش‌.
نظر شما
مولفان
گروه
رده موضوعی
جلد 2
تاریخ 93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده