بدربیک بختی رجوع کنید به بختی طایفه

معرف

بدربیک‌ بُختی‌ رجوع کنید به بُختی‌، طایفه#‌
متن
نظر شما
مولفان
گروه
تاریخ ایران و اسلام ,
رده موضوعی
جلد 2
تاریخ 93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده