بحرالجبل

معرف

یا بحرالجِبِل‌ (به‌ انگلیسی‌: نیل‌ کوهستانی‌)، آن‌ قسمت‌ از رود نیل‌ که‌ میان‌ نیموله‌ در نزدیکی‌ مرز اوگاندا و مَلَکال‌ در جنوب‌ سودانِ مرکزی‌ واقع‌ است‌
متن
بحرالجَبَل‌ ، یا بحرالجِبِل‌ (به‌ انگلیسی‌: نیل‌ کوهستانی‌)، آن‌ قسمت‌ از رود نیل‌ که‌ میان‌ نیموله‌ در نزدیکی‌ مرز اوگاندا و مَلَکال‌ در جنوب‌ سودانِ مرکزی‌ واقع‌ است‌. این‌ رود، در پایین‌ نیموله‌، به‌ سوی‌ شمال‌ در تندابهای‌ فوله‌ جریان‌ دارد. از «جویا» (ابتدای‌ مسیر قابل‌ کشتیرانی‌) می‌گذرد و از میان‌السّود، باتلاقی‌ عظیم‌ و انباشته‌ از پاپیروس‌، جریان‌ می‌یابد و در آنجا نیمی‌ از آب‌ خود را از دست‌ می‌دهد. آب‌ بحرالغزال‌ * در دریاچة‌ نو به‌ آن‌ می‌ریزد و سپس‌ به‌سوی‌ شرق‌ می‌رود و به‌ رود سُبات‌ در مغرب‌ اتیوپی‌ (حبشه‌) و بالای‌ ملکال‌ می‌پیوندد و ازآن‌ پس‌ بحرالابیض‌ * را تشکیل‌ می‌دهد. بخش‌ اعظم‌ این‌ رود 965 کیلومتری‌ از میان‌ دیواره‌های‌ بلندی‌ از پاپیروس‌ و نی‌ و لویی‌ می‌گذرد که‌ در فصول‌ خشک‌، احشام‌ از آنها تغذیه‌ می‌کنند ( رجوع کنید به نیل‌).
نظر شما
مولفان
گروه
جغرافیا ,
رده موضوعی
جلد 2
تاریخ 93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده