بجنور

معرف

ناحیه‌ و شهری‌ در بخش‌ روهیل‌ کهند در ولایت‌ اوتار پرادش‌ در شمال‌ هند
متن
بِجْنَوْر، ناحیه‌ و شهری‌ در بخش‌ روهیل‌ کهند در ولایت‌ اوتار پرادش‌ در شمال‌ هند. ناحیة‌ بجنور با 852 ، 4 کیلومتر مربع‌ مساحت‌، میان‌ رود گنگ‌ و دامنه‌های‌ هیمالیا واقع‌ است‌. رودهای‌ رام‌ گنگا و کهوه‌ آن‌ را مشروب‌ می‌کنند و، جز در دامنه‌های‌ شمال‌ شرقی‌، کاملاً مسطح‌ است‌. جنگلهای‌ درختان‌ صمغی‌ «سال‌» قسمتهایی‌ از شمال‌ آن‌ را پوشانده‌ است‌. در این‌ ناحیه‌، غلّه‌ و نیشکر و سایر محصولات‌ کشت‌ می‌شود و در بعضی‌ نقاط‌ کشت‌ آنها آبی‌ است‌. ناحیة‌ بجنور مرکز عمدة‌ تولید شکر است‌. نَگینه‌ و نجیب‌آباد دو شهر بزرگ‌ این‌ ناحیه‌اند. در 1360 ش‌ جمعیت‌ ناحیة‌ بجنور 261 ، 939 ، 1 تن‌ بوده‌ است‌.شهر بجنور مرکز اداری‌ این‌ ناحیه‌ است‌ که‌ در شمال‌ شرقی‌ شهر دهلی‌ و نزدیک‌ رودخانة‌ گنگ‌ قرار دارد و از طریق‌ جادة‌ اصلی‌ و راه‌آهن‌ با دهلی‌ ارتباط‌ دارد. مرکز داد و ستدِ محصولات‌ کشاورزی‌ است‌ و صنعت‌ نخریسی‌ آن‌ شهرت‌ دارد. در 1360 جمعیت‌ این‌ شهر 713 ، 56 تن‌ بوده‌ است‌. بخشی‌ از جمعیت‌ ناحیه‌ و شهر بجنور مسلمان‌اند.اطلاع‌ چندانی‌ از گذشتة‌ ناحیة‌ بجنور در دست‌ نیست‌. در 801 امیر تیمور گورکانی‌ این‌ ناحیه‌ را غارت‌ کرد. در عهد اکبرشاه‌ جزو «سرکار» سنبهل‌ در صوبة‌ دهلی‌ بود. در دورة‌ زوال‌ حکومت‌ مغولان‌ هند، بر اثر حملة‌ قبیلة‌ روهیله‌ به‌ سرکردگی‌ علی‌ محمد، ویران‌ شد. شهر نجیب‌آباد که‌ در این‌ ناحیه‌ واقع‌ است‌، در حدود 1163 به‌ فرمان‌ نجیب‌الدوله‌، که‌ بعدها وزیر دهلی‌ شد و فرزندش‌ ضابطه‌ خان‌ (سردار روهیله‌) احداث‌ شد. پس‌ از شکست‌ روهیله‌، بجنور در 1188 به‌ اوده‌ منضم‌ و در 1216/1801 به‌ شرکت‌ (کمپانی‌) هند شرقی‌ واگذار شد. در شورش‌ 1273/1857، محمد محمودخان‌، نوة‌ ضابطه‌خان‌، یکی‌ از نیرومندترین‌ رقیبان‌ انگلیسیها به‌ شمار می‌رفت‌.منابع‌:H. R. Nevill, Bijnor gazetteer, Allahabad 1908.
نظر شما
مولفان
گروه
شبه قاره هند و جنوب شرق آسیا ,
رده موضوعی
جلد 2
تاریخ 93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده