بالی پاشا مسجد رجوع کنید به استانبول

معرف

بالی‌ پاشا، مسجد رجوع کنید به استانبول‌#
متن
نظر شما
مولفان
گروه
هنرومعماری ,
رده موضوعی
جلد 2
تاریخ 93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده