بالغ زیج رجوع کنید به جامع زیج ؛ کوشیار گیلانی

معرف

بالغ‌، زیج‌ رجوع کنید به جامع‌، زیج‌؛ کوشیار گیلانی#‌
متن
نظر شما
مولفان
گروه
تاریخ علم ,
رده موضوعی
جلد 2
تاریخ 93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده