بالاگهات (بالای گهاتها = گردنه ها)

معرف

نام‌ چندین‌ منطقة‌ مرتفع‌ مسلمان‌نشین‌ در مرکز و جنوب‌ هند
متن
بالاگهات‌ (بالای‌ گهاتها = گردنه‌ها)، نام‌ چندین‌ منطقة‌ مرتفع‌ مسلمان‌نشین‌ در مرکز و جنوب‌ هند . معمولاً این‌ نام‌ به‌ ارتفاعات‌ مشرف‌ بر گردنه‌هایی‌ که‌ از «گهات‌»های‌ غربی‌ می‌گذرد اطلاق‌ می‌شد. در قسمت‌ شرقی‌ شبه‌قاره‌ هند، این‌ اصطلاح‌ برای‌ مشخص‌ کردن‌ فلات‌ کرناتک‌ از «پایین‌ گهات‌»، یا زمینهای‌ پست‌ آن‌ ناحیه‌، به‌کار می‌رفت‌. در بِرار * به‌ سرزمینهای‌ مرتفع‌ بالای‌ درة‌ اَجَنْتا ، یعنی‌ شمالی‌ترین‌ تختان‌ ناحیه‌ فلات‌ دکن‌، «بالاگهات‌» گفته‌ می‌شد، و نواحی‌ پست‌ و بلند غربِ حیدرآباد نیز به‌ همین‌ نام‌ بود. در 1283ـ1284/1867 این‌ نام‌ به‌ بخش‌ جدیدالتأسیسی‌ در ایالت‌ مرکزی‌ داده‌ شد و امروز یکی‌ از بخشهای‌ مَدْهیا پرادش‌ است‌. مساحت‌: 245 ، 9 کیلومترمربع‌؛ جمعیت‌: 810 ، 147 ، 1 تن‌ در 1360 ش‌/1981.منابع‌ :Imperial gaztteer of India; C. E. Low, Balaghat district , I907.
نظر شما
مولفان
گروه
شبه قاره هند و جنوب شرق آسیا ,
رده موضوعی
جلد 2
تاریخ 93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده