بالا(۱)

معرف

شهرستانی‌ در آناطولی‌، در استانِ آنکارا در ترکیه‌
متن
بالا(1) ، شهرستانی‌ در آناطولی‌، در استانِ آنکارا در ترکیه‌. این‌ شهرستان‌، چون‌ در مقابل‌ استانوس‌ قرار داشت‌ و به‌ آنجا «زیر» می‌گفتند، «بالا» نام‌ گرفت‌. در تقسیمات‌ کشوری‌ غالباً ناحیه‌ (تقریباً دهستان‌) و گاه‌ ایلچه‌ (تقریباً شهرستان‌) و مرکزش‌ ابتدا دهکدة‌ قره‌علی‌ بود. در نیمة‌ اول‌ قرن‌ سیزدهم‌ مرکز آن‌ به‌ آبادی‌ قارتال‌ در دامنة‌ قارتال‌ داغی‌ (کوه‌ قارتال‌)، نزدیک‌ شاخه‌ای‌ از رودِ قزل‌ ایرماق‌ * (هالوس‌، هالیس‌ ) منتقل‌ شد و نام‌ آبادیِ قارتال‌ پس‌ از مدتی‌ به‌ بالا مبدّل‌ شد. در قرن‌ سیزدهم‌، مهاجران‌ قفقازی‌ و روم‌ایلی‌ در آنجا ساکن‌ شدند. مردم‌ آن‌ همگی‌ مسلمان‌اند و زندگی‌ آنان‌ عمدتاً از راه‌ دامداری‌ می‌گذرد. محصول‌ کشاورزی‌ آن‌ بیشتر حبوبات‌ است‌. در روستاها انواع‌ پارچه‌ از پشم‌ گوسفند بافته‌ می‌شود.مرکز این‌ شهرستان‌، با 39 درجه‌ و 34 دقیقه‌ طولِ شرقی‌ و 33 درجه‌ و 7 دقیقه‌ عرضِ شمالی‌، 335 ، 1 متر از سطح‌ دریا ارتفاع‌ دارد ودر 69 کیلومتری‌ جنوب‌ شرقی‌ آنکارا بَرِ جادة‌ خاکی‌ قیصری‌ واقع‌ است‌. جمعیت‌ این‌ شهرستان‌ در 1369 ش‌/1990، 612 ، 37 تن‌ بوده‌ است‌. سه‌شنبه‌ بازارِ بالا محل‌ عرضة‌ محصولات‌ غلّه‌ و گلّة‌ اطراف‌ است‌.منابع‌ : آنقره‌ سالنامه‌سی‌ ، آنکارا 1325/1907؛ علی‌ جواد، ممالک‌ عثمانیه‌ نک‌ تاریخ‌ و جغرافیا لغاتی‌ ، استانبول‌ 1313ـ1317، ص‌ 149؛ شمس‌الدین‌ سامی‌، قاموس‌الاعلام‌ ، چاپ‌ مهران‌، استانبول‌ 1306ـ 1316/1889ـ1898، ذیل‌ «بالا»؛Ankara Vilayeti brosuru; 1935 Genel nufus Sayi mi , no.75,ii;1990 nufus Sayi mi.
نظر شما
مولفان
گروه
جغرافیا ,
رده موضوعی
جلد 2
تاریخ 93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده