بابابیگ

معرف

سرکردۀ خاندان‌ ازبک‌ کِنِگِس‌ که‌ تا 1287/1870 امیرِشهرِ سبز بود.
متن

بابابیگ ، سرکردۀ خاندان ازبک کِنِگِس که تا 1287/1870 امیرِشهرِ سبز بود. با گشوده شدن این شهر به دست روسها، با جماعتی اندک از اطرافیان وفادارش از آنجا گریخت ، ولی سرانجام در فَرغانه به دام افتاد و ناگزیر از اقامت در تاشکند شد. در 1292/1875 به خدمت ارتش روس درآمد و در جنگ با خوقند شرکت کرد. در حدود 1316/1898 در تاشکند درگذشت .

/بارتولد؛ اشپولر (د.اسلام)/

نظر شما
مولفان
گروه
تاریخ ایران و اسلام ,
رده موضوعی
جلد 1
تاریخ 1375
وضعیت چاپ
  • چاپ شده