بهاءالدینی سیدرضا

معرف

فقیه‌ معاصر و معلم‌ اخلاق‌ و عرفان‌ عملی‌

متن


بهاءالدّینی‌ ، سیدرضا، فقیه‌ معاصر و معلم‌ اخلاق‌ و عرفان‌ عملی‌. در نهم‌ فروردین‌ ۱۲۸۷ در قم‌ به‌ دنیا آمد. پدرش‌ سید صفی‌الدّین‌ مردی‌ عابد و خادم‌ آستانة‌ حضرت‌ معصومه‌ سلام‌اللّه‌ علیها بود، انس‌ فراوانی‌ با قرآن‌ داشت‌ و در درس‌ آیت‌اللّه‌ حاج‌ شیخ‌ عبدالکریم‌ حائری‌ یزدی‌ (متوفی‌ ۱۳۵۵) و آیت‌اللّه‌ شیخ‌ ابوالقاسم‌ کبیر قمی‌ (متوفی‌ ۱۳۵۳) شرکت‌ کرده‌ بود (انصاری‌، ص‌ ۱۰۴؛ بهاءالدّینی‌، ص‌ ۱۱۰ـ۱۱۱). بهاءالدّینی‌ نیز به‌ تشویق‌ پدر، از کودکی‌ به‌ تحصیل‌ علوم‌ دینی‌ در حوزة‌ علمیّة‌ قم‌ پرداخت‌ و دروس‌ سطح‌ را نزد استادانی‌ چون‌ میرزا محمدعلی‌ ادیب‌ تهرانی‌، میرزا محمد همدانی‌، آخوند ملاّ علی‌ همدانی‌ (متوفی‌ ۱۳۵۷ ش‌) و سید صدرالدّین‌ صدر (متوفی‌ ۱۳۷۳) آموخت‌. وی‌ در نوزده‌سالگی‌ در درس‌ خارج‌ فقه‌ و اصول‌ آیت‌اللّه‌ حائری‌ حاضر شد و پس‌ از ایشان‌ از جلسات‌ درس‌ سید محمد حجت‌ (متوفی‌ ۱۳۷۲)، سیدمحمدتقی‌ خوانساری‌ (متوفی‌ ۱۳۷۱) و حاج‌ آقاحسین‌ بروجردی‌ (متوفی‌ ۱۳۴۰ ش‌) بهره‌ برد و از آن‌ پس‌، سالها به‌ تدریس‌ دروس‌ عمومی‌ ادبیات‌، فقه‌ و اصول‌، و نزدیک‌ به‌ بیست‌سال‌ به‌ تدریس‌ خارج‌ فقه‌ و اصول‌ در حوزة‌ علمیّة‌ قم‌ پرداخت‌ (انصاری‌، ص‌ ۱۰۴ـ۱۰۵).بیشترین‌ اشتغال‌ و شهرت‌ آیت‌اللّه‌ بهاءالدینی‌، بحثها و درسهای‌ اخلاقی‌ عمومی‌ یا خصوصی‌ وی‌ بود که‌ تا روزهای‌ آخر حیاتش‌ ادامه‌ داشت‌. او هیچگاه‌ در درس‌ رسمی‌ اخلاق‌ شرکت‌ نکرده‌ بود و بیشتر از رفتار و منش‌ استادان‌ خود، بویژه‌ شیخ‌ ابوالقاسم‌ کبیر قمی‌، بهره‌های‌ اخلاقی‌ برده‌ بود (بهاءالدّینی‌، ص‌ ۱۱۴)، اما همواره‌ در تهذیب‌ اخلاق‌ و ارائة‌ دستورالعمل‌ معنوی‌ به‌ شاگردان‌ خود می‌کوشید. بدین‌ سبب‌، وی‌ در حوزة‌ علمیّة‌ قم‌ به‌ معلم‌ اخلاق‌ و عرفان‌ نامبردار بود و حتی‌ پاره‌ای‌ کرامات‌ را نیز به‌ او نسبت‌ داده‌اند، تا آنجا که‌ در اسفندماه‌ ۱۳۷۵ سمیناری‌ با عنوان‌ «حوزه‌ و تهذیب‌ اخلاق‌» برای‌ تجلیل‌ از او در قم‌ برگزار شد. وی‌ در ۲۸ تیر ۱۳۷۶ درگذشت‌ و در حرم‌ حضرت‌ معصومه‌ سلام‌الله‌ علیها در قم‌ به‌ خاک‌ سپرده‌ شد (انصاری‌، ص‌ ۱۰۵).تاکنون‌ هیچ‌یک‌ از نوشته‌های‌ پراکنده‌ای‌ که‌ وی‌ دربارة‌ نهج‌البلاغه‌ ، تفسیر قرآن‌ و تقریرات‌ فقهی‌ برخی‌ استادانش‌ نگاشته‌ (همانجا؛ بهاءالدّینی‌، ص‌ ۱۰۹)، منتشر نشده‌ است‌. اما بخشی‌ از درسهای‌ اخلاقی‌ و برخی‌ مصاحبه‌های‌ او در دو کتابِ سلوک‌ معنوی‌ و نردبان‌ آسمان‌ : مجموعه‌ای‌ از درسهای‌ اخلاق‌ فقیه‌ وارسته‌ و عارف‌ فرزانه‌، حضرت‌ آیة‌الله‌ بهاءالدینی‌ ( قدّس‌ سرّه‌ ) به‌ چاپ‌ رسیده‌ است‌.منابع‌: ناصرالدین‌ انصاری‌، «در گذشتگان‌: درگذشت‌ آیت‌الله‌ بهاءالدینی‌»، آینة‌ پژوهش‌ ، سال‌ ۸ ، ش‌ ۲ (خرداد ـ تیر ۱۳۷۶)؛ سیدرضا بهاءالدّینی‌، سلوک‌ معنوی‌: گفتارها، مصاحبه‌ها و خاطره‌هایی‌ از فقیه‌ وارسته‌ و عارف‌ فرزانه‌ حضرت‌ آیة‌الله‌ بهاءالدینی‌ ( قدّس‌ سرّه‌ )، چاپ‌ اکبر اسدی‌، قم‌ ۱۳۷۷ ش‌.


نظر شما
مولفان
گروه معارف و کلام ,
گروه
فقه وحقوق ,
رده موضوعی
جلد 4
تاریخ 93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده