بوشهری محمد شفیع

معرف

عالم‌ جامع‌ شیعی‌ قرن‌ سیزدهم‌ و چهاردهم‌
متن
بوشهری‌ ، محمد شفیع‌، عالم‌ جامع‌ شیعی‌ قرن‌ سیزدهم‌ و چهاردهم‌. در 1270، در کازرون‌ متولد شد و تحت‌ تربیت‌ پدرش‌، سیدمحمدتقی‌ موسوی‌، از زاهدان‌ و عابدان‌ بزرگ‌ عصر خویش‌، پرورش‌ یافت‌. در 1291 با پدرش‌ به‌ بوشهر رفت‌ و از آنجا به‌ عتبات‌ عراق‌ مشرف‌ گردید و در سامرا نزد سید محمدحسن‌ شیرازی‌ (1230ـ1312) معروف‌ به‌ «میرزای‌ بزرگ‌»، به‌ تحصیل‌ فقه‌ و اصول‌ پرداخت‌ و از شاگردان‌ سرشناس‌ میرزا شد. بوشهری‌ در طب‌ نیز اطلاعات‌ وسیعی‌ کسب‌ کرد به‌ طوری‌ که‌ معالجات‌ عجیبی‌ از او مشاهده‌ می‌شد. وی‌ در حوزة‌ درس‌ عده‌ای‌ از فضلا، از جمله‌ میرزاعلی‌ آقا، فرزند میرزای‌ شیرازی‌، نیز حاضر می‌شد، و تا 1310 در سامرا بود و همان‌ سال‌ به‌ بوشهر بازگشت‌. در بوشهر به‌ تدریس‌ و نشر احکام‌ پرداخت‌ و مرجع‌ امور مردم‌ از خاص‌ و عام‌ گردید. در 1329 با خانواده‌اش‌ به‌ زیارت‌ عتبات‌ رفت‌ و در نجف‌ بیمار شد و روز هفتم‌ ربیع‌الاول‌ همان‌ سال‌ وفات‌ یافت‌ و در وادی‌السلام‌ به‌ خاک‌ سپرده‌ شد. وی‌ در فقه‌ و اصول‌ بسیار متبحر بود و تألیفاتی‌ از او باقی‌مانده‌ است‌.فرزندش‌، سید محمدتقی‌، از فضلای‌ سرشناس‌ به‌ شمار می‌رفت‌ و از شاگردان‌ میرزا محمدتقی‌ شیرازی‌ و علاّ مه‌ حاج‌ حسن‌ کُبّه‌ بود. فرزند دیگر بوشهری‌، سید محمد مهدی‌، نه‌ ماه‌ پس‌ از پدر در سامرا درگذشت‌ و همانجا مدفون‌ شد (آقابزرگ‌ طهرانی‌، 1404، جزء1، قسم‌2، ص‌840ـ841؛ همو، 1362ش‌، ص‌ 147ـ148).منابع‌: محمدمحسن‌ آقابزرگ‌ طهرانی‌، طبقات‌ اعلام‌ الشیعة‌ ، جزء1:نقباء البشر فی‌القرن‌ الرابع‌ عشر ، مشهد 1404؛ همو، میرزای‌ شیرازی‌: ترجمة‌ هدیة‌الرازی‌ الی‌ الامام‌ المجدد الشیرازی‌ ، تهران‌ 1362 ش‌.
نظر شما
مولفان
داود الهامی ,
گروه
فقه وحقوق ,
رده موضوعی
جلد 4
تاریخ 93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده