دیرالجماجم

معرف

محلی نزدیک کوفه در جنوب‌غربی عراق، نیز نام نبرد مشهور حَجّاج‌بن یوسف ثقفی با عبدالرحمان‌بن اَشْعث
متن
دَیرالجَماجِم، محلی نزدیک کوفه در جنوب‌غربی عراق، نیز نام نبرد مشهور حَجّاج‌بن یوسف ثقفی با عبدالرحمان‌بن اَشْعث. دیرالجماجم در ساحل غربی رود فرات واقع بود و با کوفه هفت فرسخ فاصله داشت (یاقوت حموی، ذیل مادّه؛ حِمْیَری، ص‌254). گویا پیش از اسلام، دیرهای گروهی از مسیحیان قبیله اِیاد* در این نواحی واقع و مشهورترین آنها دیرالجماجم بوده‌است (← ابن‌فقیه، ص‌182؛ بلاذری، ص‌398؛ نیز ← طریحی، ص‌96). سبب نام‌گذاری آنجا به جماجم را جمجمه‌هایی (قدحهای چوبی) دانسته‌اند که در این محل ساخته می‌شد (← بکری، ج‌2، ص‌576؛ یاقوت حموی، همانجا). برخی نیز جمجمه را به‌معنای کاسه سر گرفته‌اند که این وجه مشهورتر و شواهدی تاریخی نیز برای آن موجود است؛ ظاهرآ در همین محل اعضای قبیله ایاد با پیروزی بر سپاهیان شاپور ذوالاکتاف (پادشاه ساسانی، حک : 310ـ 379 میلادی)، جمجمه‌های کشتگان سپاه دشمن را بر دیر خود نصب کردند یا بر هم انباشتند (← بلاذری، همانجا؛ مسعودی، ص205؛ بکری، ج‌2، ص‌573؛ برای نقد این گزارش ← یاقوت حموی، همانجا). به نوشته ابن‌فقیه (ص‌182ـ183)، در پی جنگی میان دو تیره از قبیله ایاد، آنان کشتگان را کنار دیر به خاک سپردند و بعدها با حفر آن مکان و مشاهده جمجمه‌های آنان، آنجا را دیرالجماجم نامیدند.در دوره اسلامی، شهرت دیرالجماجم بیشتر به‌سبب نبرد مشهوری است که در سال 82 میان حجاج‌بن یوسف ثقفی* (کارگزار مشهور امویان در عراق) و عبدالرحمان‌بن اشعث کِندی (از رجال سیاسی و نظامی امویان؛ ← ابن‌اشعث*، عبدالرحمان‌بن محمد) در این مکان درگرفت. ابن‌اشعث، که فرمانده سپاه امویان در سیستان بود، با سرپیچی از اطاعت عبدالملک‌بن مروان (حک : 65ـ86) و ادعای خلافت، با سپاهیان حجاج‌در بصره روبه‌رو شد و ناتوان از جنگیدن با آنها، به دیرالجماجم پناه برد. اما سپاهیان حجاج، که در دیرقُرَّه مقابل دیرالجماجم مستقر بودند، پس از چهار ماه مصاف و هشتاد جنگ، ابن‌اشعث را محاصره کردند و او را شکست دادند. در پایان این نبرد، حجاج‌بسیاری از اسیران سپاه ابن‌اشعث را گردن زد که شماری از بزرگان بصره و کوفه و گروهی از تابعین و قاریان نیز در میان آنها بودند (← یعقوبی، ج‌2، ص‌278ـ279؛ طبری، ج‌6، ص‌357ـ366؛ تاریخ سیستان، ص‌115ـ116). به نوشته مسعودی (ص‌314ـ 315)، پس از جنگ صِفّین، دیرالجماجم بزرگ‌ترین جنگ عراقیان و در عین حال بزرگ‌ترین خطری بوده که پیش از قیام عباسیان، حکومت امویان را به‌طور جدّی تهدید کرده‌است. نبرد دیرالجماجم بعدها دستمایه اشعار شماری از شاعران عرب قرارگرفت (← بکری، ج‌2، ص‌574؛ حمیری، همانجا؛ نیز ← طریحی، ص‌98).منابع: ابن‌فقیه؛ عبداللّه‌بن عبدالعزیز بکری، معجم ما استعجم من اسماءالبلاد و المواضع، چاپ مصطفی سقا، بیروت 1403/ 1983؛ بلاذری (بیروت)؛ تاریخ سیستان، چاپ محمدتقی بهار، تهران: زوار، ?]131ش[؛ محمدبن عبدالمنعم حِمْیَری، الروض‌المعطار فی خبرالاقطار، چاپ احسان عباس، بیروت 1984؛ طبری، تاریخ (بیروت)؛ محمدسعید طریحی، الدیارات والامکنة النصرانیة فی الکوفة و ضواحیها، بیروت 1401/ 1981؛ مسعودی، التنبیه؛ یاقوت حموی؛ یعقوبی، تاریخ.
نظر شما
مولفان
گروه
رده موضوعی
جلد 18
تاریخ 93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده