تقصیر رجوع کنید به جهل ؛ حج ؛ عمره

معرف

تقصیر رجوع کنید به جهل‌؛ حج‌؛ عمره‌#
متن
نظر شما
مولفان
گروه
فقه وحقوق ,
رده موضوعی
جلد 7
تاریخ 93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده