تشخیص رجوع کنید به استعاره

معرف

تشخیص‌ رجوع کنید به استعاره‌#
متن
تشخیص‌ رجوع کنید به استعاره‌
نظر شما
مولفان
گروه
ادبیات و زبان ها ,
رده موضوعی
جلد 7
تاریخ 93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده