توریه (اصطلاحی در علم بدیع ) رجوع کنید به ایهام

معرف

توریه‌ (اصطلاحی‌ در علم‌ بدیع‌) رجوع کنید به ایهام‌#
متن
توریه‌ (اصطلاحی‌ در علم‌ بدیع‌) رجوع کنید به ایهام‌
نظر شما
مولفان
گروه
ادبیات و زبان ها , فقه وحقوق ,
رده موضوعی
جلد 8
تاریخ 93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده