تمساح دریاچه

معرف

یکی‌ از مجموعه‌ باتلاقها و مردابها در ناحیة‌ دلتای‌ نیل‌ شرقی‌ در مصر (از لحاظ‌ تقسیمات‌ اداری‌ در «محافظة‌» اسماعیلیه‌)
متن
تمساح‌، دریاچه‌ ، یکی‌ از مجموعه‌ باتلاقها و مردابها در ناحیة‌ دلتای‌ نیل‌ شرقی‌ در مصر (از لحاظ‌ تقسیمات‌ اداری‌ در «محافظة‌» اسماعیلیه‌). آبراهة‌ سوئز از طریق‌ آن‌ از جنوب‌ پورت‌ سعید به‌ سمت‌ سوئز امتداد می‌یابد. این‌ آبراهه‌ در هشتاد کیلومتری‌ به‌دریاچه‌ می‌پیوندد. در کرانة‌ شمالی‌آن‌، شهر اسماعیلیه‌ واقع‌ شده‌ است‌. این‌ دریاچه‌ در حدود پانزده‌کیلومترمربع‌ مساحت‌ دارد. اگرچه‌ دریاچة‌تمساح‌ پیش‌از ساختن‌ آبراهة‌ سوئز، دریاچه‌ای‌ با آب‌ شور و پر از نِی‌ بوده‌، امروزه‌ با آبهای‌ آبی‌ درخشان‌ و تپه‌های‌ بیابانی‌ در حاشیه‌، بسیار تماشایی‌ و خوش‌ منظره‌ است‌. نام‌ دریاچه‌ حاکی‌ از رفت‌ و آمد زیاد تمساحها در دوره‌های‌ گذشته‌ است‌. باستان‌شناسان‌ نسبت‌به‌ نقش‌ این‌ منطقه‌ در دوره‌های‌ تاریخی‌ مرددند. والیس‌ باج‌ ( ) تاریخ‌ مصر ( ، ج‌5، ص‌131ـ 132) تصور می‌کند این‌ مکانی‌ است‌ که‌ بنی‌اسرائیل‌ در ضمن‌ مهاجرتشان‌ از مصر از کنار آن‌ عبور کردند. او این‌ منطقه‌ را همان‌ یم‌ ـ سوپ‌ (دریای‌ سوف‌، دریای‌ احمر) یا دریای‌ نی‌ها می‌داند که‌ در سِفر خروج‌ (باب‌ 13، بند 18) به‌ آن‌ اشاره‌ شده‌ است‌.منابع‌: علی‌باشا مبارک‌، الخطط‌ الجدیدة‌ ، ج‌ 8 ، ص‌ 46؛Baedeker, Egypt , Leipzig 1929, 191, 198; S.W. Baker, Ismailia , I, 190; E. A. W. Budge, Cook's handbook for Egypt and the Sأdہn , London 1911, 403.
نظر شما
مولفان
گروه
جغرافیا ,
رده موضوعی
جلد 8
تاریخ 93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده