جبایت رجوع کنید به جزیه ؛ خراج ؛ زکات

معرف

جبایت‌ رجوع کنید به جِزیه‌؛ خراج‌؛ زکات‌#
متن
جبایت‌ رجوع کنید به جِزیه‌؛ خراج‌؛ زکات‌
نظر شما
مولفان
گروه
فقه وحقوق ,
رده موضوعی
جلد 9
تاریخ 93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده