دیدار اساتید دانشگاه ایسوارا مالزی از بنیاد دائرة المعارف اسلامی-6خرداد94