بنیاد دائره المعارف اسلامی و کتاب مرجع در 28 امین نمایشگاه کتاب تهران