دیدار برنده جایزه جهانی کتاب سال از بنیاد دائرة المعارف اسلامی