جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

شرر، عبدالحلیم

داستان نویس معروف هندی (قرن13)

شَرشال

یا شرشل، شهری بندری در شمال الجزایر بر کرانه مدیترانه

شرط

اصطلاحی در اصول و فروع دین و فلسفه و کلام

شرط (اصطلاح فلسفی) --> قضیه

شرطة الخمیس

عنوان گروهی برگزیده از یاران امام علی علیه السلام

شرط خیار

اصطلاحی فقهی و حقوقی به معنای گنجاندن شرط فسخ معامله در عقد

شُرطه

فرد متولی اجرای نظم و قانون در شهر

شرع --> شریعت

شرف (1)

نام شهر امروزی الجرافه، اقلیم و شهری در اشبیلیه اندلس

شرف (2) --> حَسَب و نَسَب

شرف الدوله دیلمی

امیر آل بویه (قرن4)

شرف الدین، خاندان

از خاندان های علمی- فرهنگی در لبنان (قرن14)

شرف الدین بحرانی

عالم و فقیه ایرانی (قرن10)

شرف الدین بن عبدالقادر --> غزّی، شرف الدین

شرف الدین بوصیری --> بوصیری، شرف الدین محمد بن سعید