جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

شحامی، خاندان

خاندانی از علما و محدثان نیشابور ( قرن4تا7 ) - عبدالخالق بن زاهر

شِحْر

شهری ساحلی در حضرموت در جنوب یمن

شحنه

حاکم نظامی شهر منصوب از طرف خلیفه یا سلطان

شخصیت

مبحثی در فقه - اشخاص حقیقی، حقوقی، معنوی

شَدّ (1)

آدابی برای ورود به برخی از فرق صوفیه بررسی لغوی و ارائه تعریف رنگ، جنس، شکل و انواع شد کارکردهای شد (نسبت و ارتباط شد با دیگر آیینهای اهل فتوت یا اصناف) تطور تاریخی نزد:1-فتیان 2-متصوفه و دراویش 3-اهل اصناف (شامل طریقتهای صوفیانه ای که شد داشته اند؛ تف

شدّ (2)

از اصطلاحات مهم موسیقی قدیم

شدّاد بن اوس

صحابی، فقیه و راوی حدیث (قرن1)

شدّاد بن عاد --> عاد

شدّاد بن عَمْرو

صحابی پیامبر

شدّادیان

خاندان حاکم در اران و شرق ارمنستان(قرن4و5)

شدالازار فی حط الاوزار عن زوار المزار

کتابی در بارهء مزارات شیراز تألیف جنید شیرازی (قرن8)

شِدِر، هانس هاینریش

محقق آلمانی در زمینهء تاریخ و علم ادیان و شرقشناسی (قرن14)

شدیاق، احمد فارس

فرهنگنویس، روزنامه نگار، و شاعر لبنانی (قرن12و13)

شَرّ/ شرور

از اصطلاحات و مباحث فلسفی و کلامی، نیز جنبه نظری و عملی آن

شراب --> خَمر؛باده