جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

شبانکاره (1)

ناحیه ای تاریخی در ولایت فارس و نام طایفه ای کرد

شبانکاره (2)

بخش و شهری در شهرستان دشتستان در استان بوشهر (پیشنهاد حذف)

شبانکاره، ملوک

عنوان ملوکی که در منطقه شبانکاره فارس حکومت می کردند (قرن5-8)

شبانکاره ای، محمد بن علی --> مجمع الانساب

شب پره --> خفاش

شِبِتْ

گیاهی با مصارف دارویی

شَبَتی صبی --> دُنمه

شَبَث بن رِبْعی

رئیس مُضریان در کوفه (قرن1)

شُبَّر، عبدالله بن محمد رضا

از فقهای امامیه، مفسر و از ثقّات محدّثین عراقی (قرن12و13)

شَبْرامَلِّسی، علی بن علی

مؤلف و فقیه شافعی مصری (قرن11)

شَبراوی، عبدالله بن محمّد

فقیه و عالم مصری (قرن12)

شِبَرغان

شهر و و مرکز ولایت جوزجان در افغانستان

شب زنده داری --> تَهَجُّد؛احیا

شبستان

تالار ستون دار و سرپوشیده در بناهای مذهبی بویژه مساجد

شبستر

شهرستان و شهری در آذربایجان شرقی