جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

شاهرودی، اسماعیل

شاعر ایرانی (قرن14)

شاهرودی، محمود

از علمای شیعه (قرن14)

شاهزاده حسین، امامزاده

بنای آرامگاهی در قزوین، متعلق به فرزند امام رضا (ع)(قرن8)

شاه زنده

مجموعه آرامگاهی تاریخی در سمرقند

شاه سلطان حسین --> حسین صفوی

شاهسون

نام چندین طایفه ترک در ایران

شاه شجاع

"جلال الدین ابوالفوارس"، پادشاه معروف سلسله مظفریان (قرن8)

شاه شجاع کرمانی

عارف ایرانی (قرن3)

شاه صفی

ششمین شاه سلسله صفوی، نوه شاه عباس اول (قرن12)

شاه طاهر انجدانی --> طاهر دکنی

شاه طاهر دکنی --> طاهر دکنی

شاه عالم اول --> بهادرشاه اول، محمّد مُعَظّم

شاه عالم دوم

لقب "جلال الدین علی جوهر"، از سلاطین بابری هند (قرن13)

شاه عالم نامه --> آیین عالمشاهی

شاه عباس --> عباس صفوی