جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

شاهانکوه

از کوههای مستقل مرکز ایران در شهرستان فریدن

شاه بلوط

درخت بزرگ جنگلهای منطقه معتدل شمالی

شاه بندر

منصبی در دوره صفویه و نیز در بنادر سایر ملل اسلامی

شاه پسند --> آزادشهر

شاه پسند خان

از سرداران احمد شاه درّانی (قرن12)

شاه توت --> توت

شاه جهان

پادشاه معروف سلسله تیموریان هند (قرن11) - بخش هنر این مقاله قابل حذف نیست چون نمایه دارد. در واقع این همان مسجد "شاه جهان آباد" است که در مقاله دهلی آمده است. مقاله فقط تاریخ است-

شاه جهان، مسجد جامع

مسجد جامعی مربوط به دوره شاه جهان در تتّه در پاکستان (قرن11)

شاه جهان آباد --> دهلی

شاه جهان آباد، مسجد --> دهلی

شاه جهان بیگم

نوّاب بهوپال، مورّخ، صاحب "تاج الاقبال" در تاریخ بهوپال (قرن13)

شاهجهانپور

شهری در ایالت اوتارپرادش در هند

شاه چراغ، آستانه

آستانه امامزاده میر سید احمد فرزند امام موسی کاظم در شیراز (قرن9)

شاه حسین اصفهانی

آخرین «وکیل نفس نفیس همایون» شاه اسماعیل اول صفوی (قرن10)

شاه حسین عباسی --> اتابکان لرستان