جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

شافعیه

از مذاهب چهارگانه اهل سنّت

الشافی

از اسماء الحسنی

الشافی فی الامامة

کتابی کلامی از سید مرتضی علم الهدی (قرن4و5)

شافیه

از کتب معروف صرف در زبان عربی تألیف ابن حاجب (قرن6و7)

شاکر، احمد محمد

محدث و ادیب مصری (قرن14)

شاکر، پروین

شاعره پاکستانی (قرن14)

شاکر بخاری

شاعر ماوراءالنهری (قرن4)

شاکر حسن آل سعید

نقاش عراقی (قرن14)

شاکر سیاب، بدر --> سیّاب، بدر شاکر

شاکر علی

نقاش پاکستانی (قرن14)

شاگاری، حاجی شیخو

دومین رئیس جمهوری غیرنظامی نیجریه (قرن14) (زنده است)

شال (1)

نوعی پارچه ساده یا گلدار که از پشم یا کرک ساخته می شود. 1. تعریف و وجه تسمیه 2. گستره نام شال (انواع شال، مانند شال گردن، شال کمر و...)یا کارکردهای شال 3. تاریخچه بهره گیری از شال قبل از اسلام در ایران و جهان 4. تاریخچه بهره گیری از شال در دوره اسلامی و

شال (2)

- شهری در نزدیکی بوئین زهرا - رودی در خلخال

شالّه --> رِباط (2)

شالیش --> سپاه