جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

سیوطی، جلال الدین

فقیه، محدث، مفسر، لغوی و دانشمند مصری (قرن9و10) - ادبیات مقاله ندارد-

سیوند

رودی در فارس

سیوندی، گویش

از گویشهای رایج در استان فارس

سیوه

واحه ای در شمال غرب مصر

سیه چشمه

شهری در چالدران در استان آذربایجان غربی

سیّئات --> گناه

سیئون

شهری در وادی حضرموت در شرق یمن

ش

از حروف الفبای فارسی - در عربی - در اردو - در ترکی

شاب الظریف

شاعر عرب (قرن7)

شابران/ شاوران --> شروان (1)

شابی، ابوالقاسم بن محمد بن علی

شاعر تونسی (قرن14)

شاپور

نام سه تن از پادشاهان ساسانی - شاپور اول - شاپور دوم - شاپور سوم

شاپور، رود

رودی در استان فارس

شاپور، شهر --> بیشاپور

شاپور بن سهل

از پزشکان اوایل دوره اسلامی (قرن3)