جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

سیلان --> سری لانکا، مسلمانان

سیَلک

تپه های باستانی نزدیک کاشان مربوط به هزاره سوم پیش از تاریخ 1. شناسه 2. آدرس و موقعیت جغرافیایی و محوطه باستانی 3. تاریخچه کشف از ابتدا تا بعد براساس دوره های زمانی الف. بررسی اولیه و اشارات ب. کاوش های ابتدائی ج. حفاریهای مهم و گسترده 4.

سیلوا ای فیگوئروُآ، گارسیا د

سیاح اسپانیایی، سفیر فیلیپ سوم به دربار شاه عباس اول و مولف شرحی درباره ایران (قرن10)

سیلوان --> میّافارقین

سیلوِس --> شِلْب

سیلهِت --> سِلهِت

سیلیسترا --> سِلِستره

سیمجوریان --> بنوسیمجور

سیمرغ

مرغ افسانه ای در ادبیات عرفانی - در نقاشی و طراحی اسلامی

سیمره

- رودی در غرب ایران - شهر قدیمی نزدیک رود سیمره

سیمفروپل --> آق مسجد

سیملا

شهر و مرکز ایالت هیماچالپرادش در هند

سیمیا

علم خواص و اسرار حروف

سیمینه رود

رودی در کردستان و آذربایجان غربی که به دریاچه ارومیه می ریزد .

سیمی نیشابوری، عبدالله

خوشنویس دوره تیموری (قرن9)