جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

سیستان و بلوچستان

استانی در جنوب شرقی ایران - گویش سیستانی

سیسَر

شهری قدیمی در کردستان ایران

سیسیانوف، پاول دیمیتریویچ

سردار روسی و حکمران قفقاز در زمان فتحعلی شاه قاجار (قرن13)

سیسیل --> صِقِلیّه

سیف، آیه

عنوان برخی آیه های قرآن

سیف اسفرنگی

مولانا سیف الدین اعرج، قصیده سرای فارسی زبان (قرن7)

سیف الدوله حمدانی

کنیه اش ابو الحسن، فرمانروای حلب از سلسله حمدانیان (قرن4)

سیف الدین آمدی --> آمِدی، سیف الدین علی بن ابی علی

سیف الدین باخرزی --> باخرزی، سیف الدین

سیف الدین سوم، عمرعلی

سلطان پیشین برونئی و پدر سلطان فعلی (قرن14)

سیف الدین محمد غوری --> غوریان (1)

سیف بن ذی یَزَن

سردار یمنی در جنگ با حبشیان (قرن1)

سیف بن عمر تمیمی

مؤلف و مورخ بغدادی (قرن2)

سیف بن عُمیره نخعی

از اصحاب امام صادق (ع)(قرن2)

سیف سرایی

شاعر قبچاق (قرن8)