جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

سیرو، ماکسیم

خاورشناس فرانسوی، محقق در زمینه معماری ایران (قرن14)

سیروان

رودی در غرب ایران و در خاک عراق

سیروز

نام شهری در استان سلانیک در امپراتوری عثمانی

سیر و سلوک

از آداب تصوف و عرفان

سیره / سیره نویسی

مجموعه اخبار و روایات درباره احوال پیامبر - منابع - شروع تاریخ نگاری - سیره نویسان - سبک ها - سیره نویسی و فقه - سیره هایی که در دوران جدید نگارش یافته است

سیره النبویه

قدیمیترین اثر موجود از زندگانی پیامبر اسلام (ص)

سیرۀ بیبرس

داستانی عامیانه به زبان عربی که بنظر می رسد داستان زندگی سلطان بیبرس اول باشد.

سیره شَعبیه

اصطلاحی برای نوعی از حکایتهای حماسی عربی که در زبانهای غربی به آن قصه عامیانه گفته می شود.

سیرۀ عنتر

داستانی حماسی درباره زندگی عنتره شاعر عرب

سیزده آبان، واقعه

یکی از ایام پر حادثه در تاریخ انقلاب اسلامی ایران: - روز تبعید حضرت امام (1342) - روز کشتار دانش آموزان (1357) - روز ملی مبارزه با اسکتبار جهانی

سیزده بدر --> نوروز

سیس

یا سیسیه، شهری در کلیکیه در جنوب آناطولی، امروزه شهر قوزان در استان ادنه

سیسام

یا ساموس، جزیره ای در دریای اژه

سیستان

ناحیه تاریخی در ایران قدیم، بین ایران و افغانستان کنونی

سیستان، دریاچه

دریاچه ای در استان سیستان و بلوچستان در شهرستان زابل