جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابن عیّاش، عبدالرحمان بن احمد

مقری و نحوی شافعی دمشقی (قرن8 و9)

ابن عُیَیْنَه --> سفیان بن عُیَیْنَه

ابن غازی مکناسی، محمد بن احمد

ریاضیدان و عالم مراکشی (قرن 9)

ابن غالب، محمد بن ایوب

مورّخ و جغرافیدان اندلسی (قرن6)

ابن غانم، عبدالسلام بن احمد

صوفی و واعظ اهل بیت المقدس (قرن7)

ابن غانم، عبداللطیف

عارف و فقیه شافعی قرن (8)

ابن غانم، عبدالله بن عمر

قاضی و محدّث مالکی اهل افریقیه (قرن2)

ابن غِذاهُم

علی بن محمد، رهبر انقلاب 1864 تونس (قرن13)

ابن غُراب، ابراهیم بن عبدالرزاق

دبیر، وزیر و دولتمرد مصری عهد ممالیک (قرن 8 و 9)

ابن غَرسیه، ابوعامر احمد

نویسنده و شاعر اندلسی (قرن 5)

ابن غضائری، احمد بن حسین

محدث بغدادی(قرن4و5)

ابن غلبون

نام دو مقری شافعی اهل حلب (قرن4): - عبدالمنعم بن عبیدالله - طاهر بن عبدالمنعم

ابن غلبون

از متحدان السید، حاکم منطقه ای در اسپانیا (قرن 6)

ابن غلبون، محمد بن خلیل

مورخ، فقیه و مدرس طرابلسی (قرن12)

ابن غنّام، حسین

شاعر نجدی، نخستین وقایع نگار وهابیان (قرن12و13)