جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

سیّد درویش

موسیقی دان و آهنگساز مبتکر مصری (قرن14)

سید رضی، محمد بن حسین --> شریف رضی، محمد بن حسین

سید سند --> دشتکی، سید صدرالدین محمد

سید شرفشاه گیلانی --> شرفشاه دولایی

سید شیخ الهادی

از رهبران برجسته تجددطلبی اسلامی، نویسنده و روزنامه نگار مالایایی، فرزند احمد الهادی (قرن14)

سید ضیاءالدین طباطبایی --> طباطبایی، سید ضیاءالدین

سیّد عبدالله

ادیب و فارسی پژوه پاکستانی (قرن14)

سید عظیم شروانی

شاعر آذربایجانی (قرن13)

سید علی افندی

دولتمرد عثمانی، سفیر دائم عثمانی در پاریس (قرن 11)

سید علی خان مدنی --> مدنی، سید علی خان

سید فراتی --> کواکبی، عبدالرحمان بن احمد

سیّد قطب

اندیشمند و مبارز مصری (قرن14)

سید محمد مجاهد --> مجاهد، سید محمد

سیّد مرتضی --> علم الهدی، مرتضی

سید منجم

منجم، صاحب کتاب "لطایف الکلام فی احکام الاعوام" (قرن9)