جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

سیبویه، عمرو بن عثمان

عالم معروف ایرانی در نحو زبان عربی، نویسنده "الکتاب"(قرن2)

سیبه، بلاد

اصطلاحاً به معنای بخش زیادی از مراکش که در اواخر قرن سیزدهم هجری خارج از تسلط سلطان مراکش بود.

سیبی

به اردو "سِبی"، شهری در شمال شرقی بلوچستان پاکستان

سی چوان

ایالتی مسلمان نشین در جنوب غربی چین در کنار رود یانگ تسه

سیحان

طولانی ترین رود ترکیه که از کوههای آلاداغ سرچشمه می گیرد و به دریای مدیترانه می ریزد.

سیحون

رودی بزرگ در آسیای مرکزی که به دریاچه خوارزم می ریزد.

سیحون، هوشنگ

معمار، طراح، نقاش و مجسمه‌ساز سرشناس ایرانی (قرن14)

سیّد

رئیس یک قبیله و در دوره اسلامی، نیز لقب اعقاب پیامبر (ص)

سید

معروفترین قهرمان دوره شهسواری در کاستیل (اسپانیا) که نقش سیاسی مهمی در اندلس داشت. (قرن5)

سید، مسجد

مسجدی مربوط به دوره قاجاریه در اصفهان (قرن13)

سید ابراهیم علی

خطاط مصری (قرن14و15)

سیدابوالقاسم امام جمعه --> خاتون آبادی، خاندان

سید اجل

لقب دو تن از وزرای قوبیلای خان (قرن7)

سید احمد خان

آوازه خوان و تعزیه خوان عهد قاجار (قرن13و14)

سید احمد خان

مصلح فرهنگی و بنیان گذار تجدد اسلامی در هندوستان (قرن 13)