جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

سهم سادات --> خُمس

سهمی، حمزة بن یوسف

محدث و مورخ ایرانی (قرن5)

سهند

کوهی در استان آذربایجان غربی

سهوالنبی

بحث کلامی در باره روایات مربوط به سهو پیامبر

سهوی تبریزی، میرحسین

شاعر و خطاط نامی ایران در عهد شاه عباس اول (قرن11)

سِهی بیگ

شاعر و تذکره نویس عثمانی (قرن10)

سهیل (ستاره) --> سفینه (2)

سهیلی، عبدالرحمان بن عبدالله

مفسر، نحوی، لغوی، محدّث و مورّخ مغربی (قرن6)

سهیلی، علی

نخست وزیر و از رجال سیاسی دوره پهلوی (قرن13و14)

سهیلی، مهدی

شاعر ایرانی (قرن14)

سهیلی چغتایی، احمد

از شعرا و امرای زمان امیر علیشیر نوایی (قرن10)

سهیلی خوانساری، احمد

شاعر و ادیب و محقق ایرانی (قرن14)

سیا، سازمان

سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا که فعالیتهای استعماری و اطلاعاتی مهمی در کشورهای اسلامی داشته است.

سیّاب، بدر شاکر

شاعر عراقی (قرن14)

سَیابِجه

نام قومی قدیمی از اعقاب سوماترائیهای مهاجر به هند