جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

سوئز

کانالی که دریای مدیترانه را به دریای احمر متصل می کند. - بحران سوئز

سوئز، شهر --> سُوَیس

سُوَیس

شهری در شمال شرقی مصر، بر ساحل خلیج سوئز

سُوَیسی، صالح

ادیب و داستان نویس تونسی (قرن14)

سَویق، غزوه

نام یکی از غزوات پیامبر

سویل --> اشبیلیه

سهارنپور

شهری در ایالت اوتراپرادش در هند، مرکز تدریس علوم اسلامی

سه اصل، رساله

عنوان رساله ای به فارسی از ملاصدرا (قرن10و11)

سهالوی، قطب الدین

از علما و حکیمان هند، سرسلسله خاندان علمی و دینی در هند (قرن12)

سهالوی، نظام الدین --> نظام الدین سهالوی

سَهباء

نام وادیی در نجد

سه تار

سازی زهی از خانواده تنبور

سُهرَوَرد

شهری قدیمی در ناحیه جبالِ ایران، امروزه در استان زنجان

سهروردی، ابوحفص عمر بن محمد

صوفی و متکلم شافعی ایرانی (قرن6و 7)

سهروردی، ابونجیب عبدالقاهر بن عبدالله

نویسنده و عارف ایرانی (قرن6)