جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

سونای، جودت

نظامی، سیاستمدار و رئیس جمهور ترکیه (قرن14)

سوندا، جزایر

یکی از چهار جزیره اصلی اندونزی که شامل جاوه، سوماترا و بالی است.

سونگ جیانگ، مسجد

از مساجد قدیمی شهر شانگهای، مربوط به دوره حکومت سلسله یوان (قرن8)

سوواژه، ژان

خاورشناس فرانسوی، متخصص تاریخ و فرهنگ شرق (قرن14)

سِووک،‌ اسماعیل حبیب

ادیب و مورخ ترک (قرن14)

سوهارتو، محمد

رئیس جمهور اندونزی (قرن14و15)

سویاب

شهری باستانی در آسیای مرکزی بر سر راه جاده ابریشم، امروزه شهر "آق بشیم" در قرقیزستان

سویحلی، رمضان

مبارز طرابلسی ضد استعمار ایتالیا (قرن13و14)

سویدا

استانی در جنوب سوریه

سُوَید بن غَفَلة

از یاران علی(ع) و از شجاعان اسلام (قرن1)

سُوَیدی، توفیق

سیاستمدار، نخست وزیر و مورخ عراقی (قرن14)

سویدی، خاندان

خاندانی از فقها، ادبا و مورخان بغدادی (قرن12و13) - شیخ عبدالله، فقیه - شیخ عبدالرحمان، مورخ - شیخ علی، فقیه - شیخ محمدامین، فقیه

سویدی، عزالدین ابراهیم

طبیب و شاعر دمشقی (قرن7)

سُوَیدیّه

سمن داغ امروزی، شهری در کنار دریای مدیترانه در ترکیه

سویره --> صویره