جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

سوکنه --> جُفره

سوکو

آیین و سنّت مبتنی بر زن سالاری یا زن محوری در فرهنگ مالایی

سوکوترا --> سُقُطره

سوکوتو، خلافت

بزرگترین حکومت اسلامی در غرب آفریقا که عثمان دان فودیو مؤسس آن بود.

سوگند --> یمین؛قَسَم (1)

سوگواری

عزاداری کردن (گروه هنر مقاله ندارد)

سولاوسی، جزیره --> سِلِب، جزیره

سولو، جزیره --> فیلیپین، مسلمانان

سِولیوُو --> سلوی

سوماترا

دومین جزیره بزرگ اندونزی بعد از کالیمانتان، واقع در غرب جزایر سوندا

سومالی

کشوری در منتهی الیه شرق آفریقا - بررسی وضعیت مسلمانان

سومباوا

جزیره ای واقع در مرکز جزایر سوندای کوچک در مجمع الجزایر اندونزی

سومر، فاروق

مورخ ترک (قرن14)

سومره، سلسله

سلسله مسلمان در سند (قرن5-8)

سومنات

شهری در گجرات هند که مورد حمله محمود غزنوی بوده است.