جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

سوسن (1)

گیاهی دارای استفاده های دارویی

سوسن (2) --> ایذه

سوسنگرد

از شهرهای استان خوزستان

سوسو

- قومی غالباً مسلمان ساکن غرب و جنوب غرب گینه - نام شهری در سودان

سوسه

یا سوس، شهر و بندری در تونس - مسجد و رباط سوسه

سوسی، صالح بن زیاد --> صالح بن زیاد سوسی

سوسیالیسم

اندیشه ای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بر پایه مالکیت اجتماعی ابزارهای تولید و مدیریت گروهی منابع اقتصادی

سو سی شی سان

رهبر قیام مسلمانان هویی و سالار علیه دودمان چینگ (قرن12)

سوغات --> هدیه

سوف

تعدادی واحه در جنوب شرق الجزایر در مرز تونس

سوفالا --> سُفاله

سوفسطاییان --> مغالطه

سوق --> بازار

سوق الشیوخ

شهری در محافظه ذی قار در جنوب عراق

سوکارنو، احمد

اولین رئیس جمهور اندونزی (قرن14)