جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

سوداء

یا "خربة السوداء"، ویرانه های شهری در ناحیه جوف در عربستان

سودان

-بلاد السودان (شامل کشورهای سودان، شرق اتیوپی، چاد، نیجر، نیجریه؟، مالی، بورکینافاسو، موریتانی، سنگال) - کشوری مسلمان در شمال شرقی آفریقا

سَوْدَه بنت زمعة

از زنان پیغمبر که حضرت بعد از خدیجه با او ازدواج کرد.

سوده همدانی

از بانوان فداکار در جنگ صفین و از یاران حضرت علی (ع)

سودی، احمد

عالم ترک، مفسر دیوان حافظ، و گلستان سعدی (قرن10)

سور --> قضیه

سِوْر، پیمان

پیمانی بین متفقین و عثمانی که بعد از جنگ جهانی اول منعقد شد.

سور، مسجد

مسجدی بجای مانده از دوره شاه طهماسب در مهاباد

سورآبادی، ابوبکر عتیق بن محمد --> تفسیر سورآبادی

سورابایا

دومین شهر بزرگ جاوه - سلطنت سورابایا

سورات --> سورَت

سوراکارتا

شهری در مرکز جاوه و سابقاً نام سلطان نشینی در این شهر

سورانی، گویش --> کردی، زبان و ادبیات

سورائو

نام عمومی برخی اماکن و مراکز عبادی و آموزشی در شبه جزیره مالایا

سورَت

شهری درایالت گجرات هند در کنار خلیج کَمبایَت